Emrah Yağmurlu

Emrah Yağmurlu

2015 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde lisans eğitimini, 2018 de
ise aynı üniversitede İnsan ve Toplum Bilimleri programında “Georg Simmel's
Concept of the Stranger and Post-simmelian analyses: The Pakistanis and the
Syrians as the Strangers of Modern-day İstanbul” başlıklı tez çalışmasıyla
yüksek lisans eğitimini tamamladı. Aynı üniversitede Kültürel Çalışmalar Doktora
Programı’nda eğitimine devam etmektedir. Temel ilgi alanlarını yabancı
sosyolojisi, ulus-ötesi göç ve kültürel coğrafya oluşturmaktadır. 2018-2019 yılları
arasında Vakıfbank Kültür Yayınları’nda Üretim ve Lojistik Koordinatörü olarak çalışan
Emrah Yağmurlu, 2019 yılından beri İlke Vakfı’nda araştırmacı olarak
çalışmaktadır.   

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ

KURULUŞLARIMIZ