Elyesa Koytak

Elyesa Koytak

Elyesa Koytak, 1989 İstanbul. Galatasaray Lisesi ve Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunu. Boğaziçi Üniversitesi’nde Sosyoloji Anabilim Dalı'nda yüksek lisans tezini yazdı. Haziran 2022'de İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Anabilim Dalı'nda "Mesleğin Dönüşümü: Hekimler ve Avukatlar" adlı doktora tezini savundu. Doktora tezi kitap olarak yayımlandı ve 2023 yılında TÜBA Bilimsel Telif Eser Ödülü'nü aldı. Sosyolojik çalışmalarının odağında meslekler, sosyal tabakalaşma ve hareketlilik, tıp, hukuk ve edebiyat sosyolojisi yer alıyor. Uluslararası Sosyoloji Derneği üyesidir. Halen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 2023 yılında İLKE Vakfı TODAM (Toplumsal Düşünce ve Araştırmalar Merkezi) direktörlüğü yapmıştır.

ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ