Ekim

Ceza Muhakemesi Kanunu’nda 24 Ekim 2019’da yapılan değişik likle gündeme gelen “seri muhakeme usulü” 1 Ocak 2020’de baş ladı.

1. Yargı paketi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek kanunlaştı.