PAYDAŞ GÖRÜŞÜ

Eğitimci Bakan: Ziya Selçuk

Büşra Ozan

Veliler olarak eğitimden büyük beklenti içindeyiz. Zira pek çok insanın bir yere gelebilmesi için elinde eğitimden başka bir şey yok. Bu da bizim eğitime çok büyük bir anlam ve değer atfetmemize yol açıyor. Dolayısıyla eğitim konusu aileler için çoğu kez sadece teknik bürokratik bir konu değil aynı zamanda çocuklarının ve kendilerinin geleceğini çok yakından ilgilendiren bir konu.


Bizi endişelendiren hususların başında eğitim alanında yaşanan sistemsiz ve zamansız değişimler geliyor. Bu anlamda elbette eğitimin çağı yakalaması gerektiğinin farkındayız. Ancak yine de sınav sistemlerinin, müfredatların, ders kitaplarının, eğitim anlayışının ve okul türlerinin sürekli değişimi eğitimin anlamını buharlaştırıyor ve veliler olarak bizleri ciddi bir biçimde yoruyor.


Bu anlamda Türkiye eğitim kamuoyu gibi bizler de Milli Eğitim Bakanlığından ve Bakandan beklentilerimiz var. Göreve gelirken verdiği imaj ve oluşturduğu hava umutlu olmamızı sağlıyor. Ama bir taraftan da süreç geçtikçe gerçekleşmesini beklediğimiz farklılaşmalar olmadıkça da umut yerini endişeye bırakıyor. Elbette bütün bir bakanlığın ve eğitimin tek bir bakanla ilişkili olmayacağını da biliyoruz. Ama iyi bir yöneticinin aynı zamana değişimi de yönetmesi gerektiği hep söylenir. Biz de veliler olarak daha sistematik ve köklü bir anlayışın yerleşmesi için ümitliyiz.


Eğitim sisteminde son yirmi yılda yaşanan maddi ve teknik gelişmelerin artık içeriğe yansımasını bekliyoruz. Sürekli gündeme gelen projelerin neticelerini biz de herkes gibi merakla bekliyoruz. İnsanların umutlanması aslında bir taraftan da risklidir. Çünkü son yıllarda sürekli umutlandığımız alanlarda hep boşa çıktı. Bu anlamda işlerin henüz neticelenmemiş olması da bizi endişelendiriyor.


Bir veli olarak eğitimin çocuklarımızın zihnini daha sade ve geleceğe hazır hale getirmesi en temel beklentim. Çocuklarımızın daha fazla şey öğrenmesini değil daha iyi öğrenme biçimini kavramasını bekliyoruz. Çocuklarımızı bir “yarış atı” gibi koşturmaca içine sokmadan ama çağın gereklerini de elde edebilecekleri beceri ve yetenek merkezli bir eğitimin oluşması en temel beklentimiz.


Kendim de eğitim sürecinde olan bir veli olarak 2019’da bu yönde umut verici çok sayıda başlangıç yapıldığını gördüm. Ancak şimdi bu başlangıçların neticelenmesini bekliyoruz.