Ceyda Bostancı

Ceyda Bostancı

2018 yılından beri İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisans yapmakta olan Ceyda Bostancı "Uluslararası Etik Perspektifinden Küresel İklim Rejimi: Bir Aktör Olarak Çok Uluslu Şirketler" tezini hazırlamaktadır. 2017 yılında İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde eğitimini tamamladı. 

ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ