PAYDAŞ GÖRÜŞÜ

Bir Milyon Öğretmen Bir Milyon Fikir Projesi

Elçin Dilşat Yavuz

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından “Bir Milyon Öğretmen Bir Milyon Fikir” uygulamasının başlatılması, özünde bir iyilik hareketi olarak değerlendirilebilir. Gelişen teknolojinin ve bilimselliğin bir parçası olan projelerin çoğalması ile eğitimi de bir proje çöplüğü olmaktan kurtarmak amacı ile tüm öğretmenlerin fikirlerini tek çatıda toplayarak anahtar kavramlara göre kategorik şekilde sınıflanması, bu proje ile amaçlanmıştır.


Öğretmenlerin büyük kısmı uygulamadan haberdar olup platformun kurulmasını başarılı bulmakta, kurum ve kişiler arasındaki iş birliğini artırdığını düşünmektedirler. Öğretmenler, “Bir Milyon Öğretmen Bir Milyon Fikir” uygulamasında paylaşılan fikirlerin, çeşitliliği yansıttığına böylece eğitimde yenilenmenin ve kalitenin artacağına inanmaktadırlar.


Fakat öğretmenler, fikirlerini paylaşırken MEBBİS ve e-devlet üzerinden giriş yapmalarının fikirlerini özgürce ifade etmelerini engellediğini düşünmektedirler. Ayrıca platformda paylaşılan fikirlerin yetkililer tarafından dikkate alınıp alınmayacağı, uygulamanın göstermelik olup olmayacağına dair şüpheleri de bulunmaktadır.


Genel olarak değerlendirildiğinde uygulama, güzel bir amaç ile başlatılmış fakat çıkan sonuçların objektif olarak değerlendirilmesi, güven ve çeşitli baskılar altında kalınarak öğretmenlerin gerçek fikirlerine ulaşmakta bazı handikaplara da sahip olduğu anlaşılmaktadır.


Oldukça büyük bir havuz oluşturulmasından dolayı bazı orijinal fikirlerin gözden kaçırılma ihtimali yüksek olabilmektedir. Paylaşılan fikirlerin bazılarının eğitim politikası içerisinde ancak sürece yayılarak uygulanabileceği, Türkiye’nin yüzölçümü olarak büyük bir ülke olması, çeşitli bölgelerdeki okullar, öğrenciler ve sosyal, kültürel yapının göz önünde bulundurularak her proje fikrinin tüm Türkiye’de uygulanamaması gibi sonuçları da doğuracaktır. Örneğin; büyükşehirlerde uygulanabilen projeler, kırsal kesimde uygulanır olamayabilir. Ya da tam tersi kırsal kesimde uygulanabilecek bir proje, büyükşehirlerde uygulanamayabilir. Her bölge öğretmenlerinin farklı proje fikirleri olabilmektedir.


“Bir Milyon Öğretmen Bir Milyon Fikir” uygulaması, olumlu ve olumsuz değerlendirmeler birlikte ele alındığında, bir beyin fırtınası hareketidir. Bu hareket, tüm ülke yerine bölgeler ya da şehirler düzeyine indirgenebilseydi daha fazla amaca hizmet edebilir ve daha özgün proje fikirleri ortaya çıkabilirdi.


Ayrıca şehirlerde, ilçelerde veya köylerde uygulanabilecek projeler şeklinde de kategori edilebilirdi. Bunun yanında teknolojiden yararlanılması ve daha fazla kişinin haberdar olmasının sağlanması anlamında da eğitim alanında yapılmış güzel çalışmalardandır.


Bu sayede eğitimdeki eksikler ve hangi konulara ihtiyaç duyulduğu tespit edilebilmektedir. “Bir Milyon Öğretmen Bir Milyon Fikir” uygulama platformu, fikri olan fakat bu fikri nasıl uygulamaya geçireceği konusunda bilgisi olmayan öğretmenlerimiz için de oldukça faydalı olmuştur.