Bir Bakışta 2019

2019 yılı İslam iktisadı ve finansı alanında çok sayıda yeni gelişmenin yaşandığı bir yıl oldu. İslam iktisadı ve finansı alanında üniversitelere bağlı merkez, enstitü ve programlar kapsamında önemli gelişmeler yaşanmıştır. Çok sayıda eğitim programı hayata geçmiş ve aynı zamanda yayın ve araştırma faaliyetleri bakımından da 2019 verimli bir yıl olmuştur.

Lisansüstü Eğitim Çalışmalarında Önemli Gelişmeler Oldu

Lisansüstü Eğitim Çalışmalarında Önemli Gelişmeler Oldu

2019’da İslam İktisadı ve Finansı ile ilgili yeni lisansüstü programları açılmaya devam etti. YÖK veri tabanındaki verilere göre 2019 yılı içerisinde 63 yüksek lisans ve doktora tezi tamamlanmıştır. Bunlardan 8’i İslam iktisadı, 16’sı İslami finans, 30’u katılım bankacılığı alanındadır.
Tasarrrufa Dayalı Finansman Sektörü Genişledi

Tasarrrufa Dayalı Finansman Sektörü Genişledi

2019 tasarrufa dayalı faizsiz finans şirketlerinin sayısında bir patlama oldu. Temelde el birliği sistemi ile faiz ödemeden ev sahibi olmayı vaat eden bu kurumların sıkı bir şekilde denetlenmemesi endişe doğuruyor.

2019’da ciro artışı: %114

2019 yılında yeni müşteriler sayısı : 100 binin üzerinde

Sektörün 2019’daki cirosu : 15 Milyar TL

Sektörde faaliyet gösteren firma sayısı:13

Kredi Türlerine Göre Sektör İşlem Oranları :

Araba Kredisi : % 70 % 30

Bankacılık Standartları Adapte Edildi

Bankacılık Standartları Adapte Edildi

AAOIFI tarafından yayımlanan Faizsiz Finans Denetim Standartlarının (FFDS) uyarlanıp yayımlandı. 14 Aralık'ta Resmî Gazete’de yayımlanan standartlar ile bankacılık ve denetim işlemlerinde bir gelişme gerçekleşti.

İslam İktisadı Uygulamaları Genişledi

İslam İktisadı Uygulamaları Genişledi

2019 yılı içerisinde İslam İktisadı alanında uygulamaya dönük adımlar atıldı. Yıl boyunca özellikle Karz-ı Hasen alanındaki çalışmalar genişledi. Bunlardan MÜSİAD’ın ve İKSAR’ın çalışmaları dikkat çekiyor.

Bankacılık Kanununda Katılım Bankalarını Rahatlatan Değişiklik

Bankacılık Kanununda Katılım Bankalarını Rahatlatan Değişiklik

25 Ocak 2019 günü Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” maddesi katılım bankalarının fon kullanımı alanında mevzuattan kaynaklı önemli sorunları giderdi.
İktisat Yayınlarından 2019 Yılında 20 Yeni Kitap Çıktı

İktisat Yayınlarından 2019 Yılında 20 Yeni Kitap Çıktı

İslam iktisadı ve finansı alanında gerçekleştirilen yayıncılık faaliyetleri de 2019’da hız kesmeden devam etmiştir. Bu alanda ilgili literatüre ciddi boyutta katkıları olan İktisat Yayınları bu katkıyı arttırmaya devam etmektedir. Bu bağlamda yayınevi 2019 yılında toplam 20 kitapla alanı beslemeye devam etti.

İslam İktisadı Ödülleri Sahiplerini Buldu

İslam İktisadı Ödülleri Sahiplerini Buldu

İKAM tarafından verilen İslam İktisadı Ödülleri 5 Nisan’da sahiplerini buldu.
İslam İktisadı Araştırma Ödülü, Prof. Dr. Sabri Orman
İslam İktisadına Katkı Ödülü, Prof. Dr. Ahmet Tabakoğlu
İslam İktisadı Uygulama Ödülü, MÜSİAD Karz-ı Hasen Sandığı
Türkiye Emlak Katılım Bankası Kuruldu

Türkiye Emlak Katılım Bankası Kuruldu

2019 yılında İslam finansı alanında yaşanan önemli bir gelişme katılım bankacılığı alanında yaşanmıştır. 25 Şubat itibariyle Türkiye Emlak Katılım Bankası, sektöre yeni bir kamu katılım bankası olarak girmiştir. Bankacılık sektöründe faaliyet gösteren kamu katılım bankası 3’e yükselirken toplamda sayı 6’ya ulaşmıştır.

3  Katılım Bankası 3 Kamu Katılım Bankası Toplamda 6 Katılım Bankası

Katılım Bankacılığında Gelişmeler

Katılım Bankacılığında Gelişmeler

İslam 2019 yılında katılım bankacılığı alanında önemli gelişmeler oldu.

Şube sayısı: 1122 H 1.179       ATM sayısı : 1.922 H 2.166

Aktif büyüklük: 284 milyar TL

Toplanan Fon büyüklüğü: 215 milyar TL

Bankacılık Sektöründeki Aktif Büyüklük Payı: %6,3

Kredi Büyüklüğü:136 milyar TL

Krediler İçindeki Payı: %8,4

7.İslam İktisadı Atölyesi Gerçekleşti

7.İslam İktisadı Atölyesi Gerçekleşti

Dünyada İslam iktisadı açısından en önemli organizasyonlardan birisi olan İKAM’ın her sene yapmış olduğu “İslam İktisadı Atölyesi” serisinin yedincisi 5-7 Nisan Marmara Üniversitesi ev sahipliğinde, “İslam İktisadında Para” temasıyla gerçekleşti.

Türkiye’nin İlk Enstitüsü Açıldı

Türkiye’nin İlk Enstitüsü Açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını yaptığı Marmara Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Enstitüsü Türkiye’de bu alanda lisansüstü eğitim verecek ilk enstitü oldu.

Yeni Eğitim Programları Hayata Geçti

Yeni Eğitim Programları Hayata Geçti

İKAM Temel Eğitim Programları yıl boyunca İstanbul, Adana ve Ankara’da toplum üç kez gerçekleştirildi. BURA Derneği, Sakarya’da İslam Politik Ekonomisi Bahar Okulu’nu düzenledi.