Belma Uysal

Belma Uysal

Belma Uysal, 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Matematik bölümünden mezun olmuştur. 2011 yı- lında İstanbul Şehir Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümüne (%100 burslu) ve Marmara Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi tezli yüksek lisans programına başlamıştır. 2016 yılında Marmara Üni- versitesi MBA programını tamamlamıştır. Halen Marmara Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi bölümünde doktora öğrenimine devam etmektedir. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Danışma Kurulu üyesi olup, İbn Haldun Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nde öğretim görevlisidir. 1998 yılından itibaren özel sektörde çeşitli kademelerde görev yapmış, 2012-2018 yılları arasında Asfa Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü görevini yürütmüştür. Bu görevin akabinde Mental HR&Con- sultancy bünyesinde kurulan Educam Eğitim ve Danışmanlık iştirakinin kurucu genel müdürlüğü görevi tevdi edilmiştir. Halen bu görevde çalışmalarını sürdürmektedir. Çeşitli sivil toplum örgütlerin- de yer almış MÜSİAD Akademi Kurucu Üyeliği, MÜSİAD Eğitim ve Danışmanlık Komisyonu Başkan Yardımcılığı, Kadem İş ve Ekonomi Komisyonu Üyeliği, Özkurbir Yönetim Kurulu Üyeliği, Asfa Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği, Gönüllü Özel Okullar Birliği Başkanlığını sürdürmüştür. İngilizce eğitimini Link School of English in London’da tamamlamıştır. Eğitim gözlemleri ve incelemeler yapmak üzere İngiltere, İsveç, Finlandiya, ABD, Kanada, Malezya, Fransa, Almanya, İtalya, Slovekya, İspanya, İsviçre, Yuna- nistan, Karadağ, Çekya, Macaristan, Sırbistan, Makedonya ve Azerbaycan’da bulunmuştur. Uzmanlık alanları; Stratejik Yönetim, Stratejik PlanlamaveRakipAnalizi,İşeAlımveYetenekYönetimi,KurumsalYapılanma, PerformansYönetimiveGeriBildirim,Organizasyonel Planlama, Uluslararası Özel Okullaşma Politikaları, Etkili İletişim, 9 Tip Mizaç Özellikleri ve Eğitimde Teknoloji Entegresyonu’dur. İngilizce bilen Belma Uysal, evli ve iki kız çocuk annesidir.

ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ