Bankacılık Standartları Adapte Edildi

Bu yıl içerisinde yaşanan bir diğer gelişme; AAOIFI tarafından yayımlanan Faizsiz Finans Denetim Standartlarının (FFDS’ler), Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun mevzuatına kazandırılması amacıyla kurum tarafından hazırlanan 1 adet Etik Kurallar ile 6 adet Faizsiz Finans Denetim Standardının 14 Aralık tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanmasıdır.