AYM, “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı bildiriyi imzalayan akademisyenlerin ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi.