Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Kararları

2019 yılı ayrıca Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvuru neticesinde verdiği kararların çokça gündemde olduğu bir yıldı. Nazlı Ilıcak, Osman Kavala, Can Dündar, Barış Akademisyenleri hakkında verilen kararlar, hukukun siyasetin şekillendirdiği bir mecradan çıkarılarak salt hukuki bakışla meselelerin ele alınması gerekliliği noktasında hatırlatmalarda bulundu. Bireysel başvuru neticesinde verilen karar dağılımlarına bakıldığında, ihlal edilen haklar bakımından adil yargılanma hakkı ilk sırada karşımıza çıkmaktadır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin de en fazla ihlal kararı verdiği hak türünün adil yargılanma hakkı olması, yargılama adaletinin bir problem olarak karşımızda durduğunu gösterir.