Albaraka Yayınları Hayata Geçti

Albaraka Yayınları yayıncılık faaliyetlerine başlamıştır. İslam iktisadına özel önem veren Albaraka Yayınları’nın yayın hayatına başlaması alanın gelişimi açısından önemli etkiler oluşturacaktır.