Ağustos

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’ndan, VERBİS’e kaydolunması zorunluluğu getirildi.

Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayınların internet ortamından sunumu hakkındaki” yönetmelik Resmî Gazete’de yayımlandı