2019'da Gündeme Gelmeyen Konular


Eğitim İzleme Raporu 2019'u incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.


Eğitimin önemli bazı başlıkları ve sorunları, 2019’da gündemde yer bulamadı. Yönetim ve organizasyon bakımından kritik bir işlevi olan teftiş sistemi, MEB merkez ve taşra teşkilatı yöneticilerinin niteliği ve seçimi, çağdaş dünyada yeri ve önemi her geçen gün artan hayat boyu öğrenme, eğitim kamuoyunun merakla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesi, özel gereksinimli öğrencilerin eğitimi, eğitim alanında uluslararası çalışmalar ve yurt dışındaki eğitim hizmetleri, eğitimin finansmanı konuları ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek bütçeli ve kapsamlı eğitim projesi olan FATİH Projesi, 2019 yılının gündeminde yer almadı. Bu konularda Bakanlığın kayda değer bir düzenleme, geliştirme ya da uygulaması olmadı.