2019’da Eğitimin İnsan Gücü

• Her yüz 100 öğretmenden 9’u yönetici, 80’i kadrolu, 11’i sözleşmeliydi.

• Her 100 öğretmenden 8’i ücretli olarak çalıştı.

• Her 100 öğretmenden 10’u yüksek lisans veya doktora mezunu.

• Her 100 öğretmenden 61’i 40 yaşın altında, 27’si 41-50 yaş arasında, 11’i 51-60 yaş arasında, sadece 1’i 60 yaşın üstünde.

• Her 100 öğretmenden 40’ı erkek, 60’ı kadın.

• Her 1000 öğretmenden 70’i tezsiz, 28’i tezli yüksek lisans, 2’si doktora mezunu.