2019’da Eğitime Erişim ve Katılım

• 5 yaşındaki her 100 çocuktan 32’si okul öncesi eğitim almadı.

• Ortaokul çağındaki her 100 çocuktan 8’i eğitim almadı.

• Lise çağındaki her 100 gençten 16’sı eğitim almadı.

• Üniversite çağındaki her 100 gençten 56’sı eğitim almadı.

• Her 100 öğrenci arasında okul öncesi düzeyde 19, ilkokulda 7, ortaokulda 4,5, lisede 2,5 ve genel olarak 5 Suriyeli öğrenci yer aldı.

• Her 100 öğrenciden 9’u okul öncesinde, 29’u ilkokulda, 31’i ortaokulda, 31’i lisede okudu.

• Lise düzeyinde her 100 öğrenciden 65’i devlet okulunda, 10’u özel okulda, 25’i açık öğretimde okudu.

• Lise düzeyinde her 100 öğrenciden 59’u genel lisede, 30’u meslek lisesinde, 11’i imam hatip lisesinde okudu.

• Ortaokul düzeyinde her 100 öğrenciden 77’si devlet okulunda, 14’u imam hatipte, 3’ü açık öğretimde, 6’sı özel okulda okudu.

• Her 100 yetişkinden sadece 6’sı bir yaygın eğitim aldı.