1. Yargı paketi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek kanunlaştı.