Görünüm: Sayılarla 2020

2020 yılında eğitim alanında yaşanan gelişmeleri sayılarla gösterdiğimiz bu bölüm sayesinde, yıllık akışı geniş bir perspektiften izleme imkanı oluşuyor.

2020’de Özel Okullaşma

2020’de Özel Okullaşma

• Öğrencilerin %91.2’si devlet okullarında

%8,8’i öze okullarda eğitim gördü.

• Özel okullara devam eden öğrencilerin %26’sı

okul öncesi eğitim kurumlarında, %17’si ilkokullarda,

%22’si ortaokullarda, %35’i liselerde

eğitim gördü.

• Özel liselerde devam eden öğrencilerin %7’si

meslek %28’i genel liselerde eğitim gördü.

2020’de Eğitime Erişim

2020’de Eğitime Erişim


2019-2020 öğretim yılında;
• okul öncesi 3 yaş grubunda %41,78,
• okul öncesi 4 yaş grubunda %52,41,
• okul öncesi 5 yaş grubunda %71,22,
• ilkokulda %93,62,
• ortaokulda %95,9,
• lise düzeyinde %85,01,
• yükseköğretim düzeyinde %43,37
oranında okullaşma gerçekleşti.
2020’de Özel Eğitim

2020’de Özel Eğitim

• 71 okul öncesi kuruma 4.873 özel öğrenci,

• 433 ilkokula 159.542 özel öğrenci,

• 432 ortaokula 179.877 özel öğrenci,

• 481 liseye 81.482 özel öğrenci devam etti.

2020’de Suriyeli Çocuklar

2020’de Suriyeli Çocuklar

2019-2020 öğretim yılında;

• okul öncesinde 23.998,

• ilkokulda 344.612,

• ortaokulda 273.098,

• lise düzeyinde 108.652

olmak üzere toplam 750.360 öğrenci Türkiye’de eğitime katıldı.

2020’de Eğitim Çıktıları

2020’de Eğitim Çıktıları

2019 yılı sonu itibariyle Türkiye’de;

• 25-34 yaş arası nüfusun % 41’i ortaokul ve altı,

% 24’ü lise, %35’i üniversite,

• 25-64 yaş arası nüfusun % 58’i ortaokul ve altı,

% 20’ü lise, %31’i üniversite,

• 55-64 yaş arası nüfusun % 75’i ortaokul ve altı,

% 14’ü lise, %11’i üniversite mezunuydu.

2020’de Eğitim Ortamları

2020’de Eğitim Ortamları

• Toplam 68.607 okulda 1.117.686 öğretmen, 727.347

derslikte 18.2441.911 öğrenciye eğitim verdi.

• 11.485 okul öncesi eğitim kurumunda 56.218 öğretmen,

50.831 derslikte 1.629.720 öğrenciye eğitim verdi.

• 24.790 ilkokulda 309.247 öğretmen, 261.875 derslikte

5.279.975 öğrenciye eğitim verdi.

• 19.286 ortaokulda 371.590 öğretmen, 195.134 derslikte

5.701.564 öğrenciye eğitim verdi.

• 13.046 lisede 380.631 öğretmen, 219.507 derslikte

5.630.652 öğrenciye eğitim verdi.

• 6.925 akademik lisede 186 914 öğretmen, 108.982

derslikte 3.412.564 öğrenciye eğitim verdi.

• 4.470 mesleki ve teknik lisede 144.255 öğretmen,

74.720 derslikte 1.608.081 öğrenciye eğitim verdi.

• 1.651 imam hatip lisesinde 49.462 öğretmen,

35.805 derslikte 610.007 öğrenciye eğitim verdi.

• 2019-2020 öğretim yılında bulunduğu yerde

düzeyine uygun okul olmadığından 754.555

öğrenci taşımalı eğitimden yararlandı.

• 2020 öğretim yılında MEB’e bağlı 80 bini aşkın kurumdan 1483’ü denetlendi.

2020’de Eğitimin Bütçesi ve Finansmanı

2020’de Eğitimin Bütçesi ve Finansmanı

• Öğretmen ortalama 5500 ₺ net aylık ücret aldı. *

• Bir öğrenciye temel eğitimde 659 ₺, ortaöğretimde 7636 ₺, yükseköğretimde 14020 ₺ harcandı.

2020’de MEB Bütçesinin;

• Gayri safi yurt içi hasılaya oranı %2,57,

• Merkezi yönetim bütçesine oranı %11,45,

• Yatırıma ayrılan payının gayri safi yurt içi hasılaya

oranı %0,11,

• Yatırıma ayrılan payının merkezi yönetim bütçesine

oranı %0,53 düzeyinde gerçekleşti.

2020’de MEB bütçesinin;

• %84,4’ü personel ve SGK giderlerine,

• %8’i mal ve hizmet alım giderlerine,

• %3’ü sermaye ve cari transferlere,

• %4,6’sı yatırıma harcandı.

2020’de eğitime;

• hanehalkı 53.833 milyon ₺,

• özel sektör ise 28.261 milyon ₺ harcadı.


* 9. derecede eşi çalışmayan, çocuk yardımı alan ve aylık ortalama 30 saat ek derse giren öğretmenin aldığı 1 Temmuz 2020 tarihli net öğretmen maaşıdır.

2020’de Eğitimin İnsan Kaynağı

2020’de Eğitimin İnsan Kaynağı

2020 yılında öğretmenlerin;

• % 10,26’sı yüksek lisans,

• % 0,19’u doktora mezunuydu.

• % 21.63’ü 30 yaş altında,

• % 39,01’i 31-40 yaş arasında,

• % 27,57’si 41-50 yaş arasında,

• % 10,52’si 51-60 yaş arasında

• % 1,28’i 61 yaş ve üzerindeydi.

• % 79’u kadrolu,

• % 12’si sözleşmeli,

• % 9’u kurum yöneticisi olarak görev yaptı.

• özel okullarda 174.750 öğretmen görev yaptı.

• 41.139 öğretmen göreve başladı, 15.021 öğretmen görevden ayrıldı.

• 409.988 öğretmen yüz yüze, 636.821 öğretmen uzaktan hizmetiçi eğitimlerden belge aldı.

2020 Eğitim Kronolojisi

Bu bölümde eğitim alanında 2020'da yaşanan önemli gelişme ve olayların kronolojik bir listesi yer almaktadır.

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

4 Ocak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanında ilk kez “Elektrikli Araçlar Dalı” Bursa’da açıldı.

6 Ocak Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek öğrencilerle ilgili 1416 sayılı Kanun’da yeni düzenlemeler yapıldı.

7 Ocak Her ilde özel eğitim meslek okulu açıldı

18 Ocak Microsoft ve Türkiye Bilişim Vakfı iş birliğiyle düzenlenen Yazılım Geliştirme Uzmanlığı Mesleki Gelişim Programı’nın birinci aşaması 10 bin öğretmenin katılımıyla tamamlandı.

20 Ocak Öğrencilerin Türkçe okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin uluslararası standartlarda ölçümü için ilk kez öz kaynaklarla kurulan uluslararası standartlardaki laboratuvarlarda, yerli yazılımla yapıldı.

29 Ocak Elazığ deprem bölgesinde yarıyıl tatili uzatıldı

4 Şubat MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, öğretmenlerin mesleki gelişimi için MEB - HARVARD - ODTÜ iş birliği ve Limak Vakfı desteğiyle fen lisesi programı uygulayan okullardaki öğretmenler için mesleki gelişim programı başlattı.

10 Şubat “Yenilenen Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve Akademik Destek” Tanıtım Programı’nda yenilenen eğitim bilişim ağının detayları açıklandı.

23 Şubat Elazığ’da eğitim başladı.

1 Mart Yurt dışındaki yükseköğretim öğrencileri için “Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik” yayımlandı.

5 Mart MEB ile YÖK arasında öğretmenler ve eğitim yöneticilerinin bireysel ve mesleki becerilerinin artırılması konusunda iş birliği protokolü yapıldı.

9 Mart MEB ile Adalet Bakanlığı arasında ceza ve infaz kurumlarında 309 mesleki eğitim merkezi açılmasını kapsayan iş birliği protokolü imzalandı.

12 Mart Koronavirüse karşı eğitimde alınan tedbirler açıkladı. Ara tatil 16-22 Mart arasına çekildi. 23-29 Mart arası eğitimin ise eba.gov.tr ve TRT ile evden uzaktan eğitim şeklinde gerçekleştirileceği belirtildi. Okullarda gerçekleştirilen sosyal etkinl

13 Mart TFF ile MEB arasında hakem meslek liselerinin açılmasını kapsayan işbirliği protokolü imzalandı.

18 Mart 20.000 öğretmen ataması yapıldı.

23 Mart Uzaktan eğitim süreci EBA TV’de başladı.

25 Mart Uzaktan eğitimin 30 Nisan’a kadar devam edeceği kararı açıklandı.

16 Nisan Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek telafi eğitimlerinin yapılabilmesi düzenlendi

18 Nisan EBA Canlı Ders uygulamasında ilk hafta 150.000 ders yapıldığı açıklandı.

29 Nisan Uzaktan eğitim sürecinin 31 Mayıs’a kadar devam edeceği açıklandı

4 Mayıs LGS’nin 20 Haziran’da yapılacağı açıklandı

18 Mayıs 19 Mayıs’ın TRT EBA TV Lise üzerinden kutlanacağı açıklandı.

21 Mayıs 6 Haziran 2020’de yapılacağı ilan edilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, 5 Eylül 2020 Cumartesi gününe ertelendi

3 Haziran Resmî eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitiminin 31 Ağustos’ta başlayacağı açıklandı.

11 Haziran Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı.

19 Haziran Karneler e-okul üzerinden erişime açıldı ve yaz tatili başladı.

19 Haziran “Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile uluslararası ve ulusal bir hakemli dergide makalesi yayımlanan öğretmenlere hizmet puanı verileceğine dair düzenleme yapıldı.

20 Haziran LGS gerçekleştirildi

30 Haziran Cumhurbaşkanı Kararı ile İstanbul Şehir Üniversitesi’nin faaliyet izni kaldırıldı.

4 Temmuz 2020-2021 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı

16 Temmuz LGS sonuçları açıklandı

23 Temmuz E-Özel Bülteni yayımlandı

10 Ağustos LGS 2020 yerleştirme sonuçları ve veriler açıklandı

12 Ağustos 2020-2021 eğitim öğretim yılının 31 Ağustos’ta uzaktan eğitim ile açılacağı, 21 Eylül’den itibaren aşamalı ve seyreltilmiş olarak yüzyüze eğitimin de başlayacağı açıklandı.

14 Ağustos Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği yayımlandı

14 Ağustos Adalet Bakanlığının ortaklığı ile cezaevi içerisinde ilk Adalet Meslek Eğitim Merkezi açıldı.

16 Ağustos 2020-2021 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi düzenlendi.

18 Ağustos MEB Asistan kamuoyu ile paylaşıldı

19 Ağustos Okulum Temiz Belgesi kamuoyuna tanıtıldı

27 Ağustos MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ve CISCO Network Akademi iş birliği ile gerçekleştirilen dijital mesleki gelişim programı ilk mezunlarını verdi

31 Ağustos 2020-2021 eğitim öğretim yılı uzaktan eğitim telafi dönemi ile başladı.

01 Eylül Rehberlik ve Araştırma Merkezi Yönergesi ile Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Etik Yönergesi yayımlandı

02 Eylül 128 bin öğretmen Google İş Birliği ile Mesleki Gelişim Programı’nı tamamladı

02 Eylül 81 ilde 1420 EBA Destek Noktası kuruldu.

02 Eylül Liselere yeni sınıf geçme sistemi getirildi.

08 Eylül 6100 öğretmen Microsoft işbirliği ile düzenlenen Yazılım Geliştirme Uzmanlığı Mesleki Gelişim Programı’nı başarı ile tamamladı

10 Eylül Erken Çocukluk Eğitimi Çalıştayı gerçekleştirildi

21 Eylül Anasınıfı ve ilkokul öğrencileri seyreltilmiş sınıflarda haftada bir gün olacak şekilde yüz yüze eğitime başladı

21 Eylül TRT EBA TV yeni yayın dönemine başladı

03 Ekim EBA sistemlerinin KKTC’de kurulması için protokol imzalandı

05 Ekim 12 Ekim Pazartesi günü itibari ile tüm ilkokulların, köy okullarının, 8. ve 12. sınıfların ve özel gereksinimli çocukların okullarının seyreltilmiş şekilde açılacağı belirtildi.

12 Ekim Yüz yüze eğitimin ikinci aşaması başladı

8 Ekim 12 Ekim Pazartesi günü itibari ile tüm ilkokulların, köy okullarının, 8. ve 12. sınıfların ve özel gereksinimli çocukların okullarının seyreltilmiş şekilde açılacağı belirtildi

15 Ekim Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi başlatıldı

15 Ekim Yaşayan Okullar Projesi hayata geçirilmeye başlandı

19 Ekim 50 bin okul yöneticisinin katılımıyla Uzaktan Eğitim ve Teknoloji Liderliği Programı gerçekleştirilmeye başlandı

22 Ekim MEB-Sabancı Vakfı ortaklığında gerçekleştirilen Köy Okulları Birleştirilmiş Sınıf Öğretmenleri Mesleki Gelişim Programı’nı tamamlayan öğretmenlere sertifikaları dağıtıldı

23 Ekim Dezavantajlı öğrencilere ulaştırılmak üzere 500 bin tablet kampanyası başlatıldı

1 Kasım 30 Ekim İzmir depreminin ardından 50 okulun Ağustos-Ekim 2020 arasında yıkımının gerçekleştiği, 2505 okuldan yalnızca 139 tanesinin hafif hasarlı olduğu açıklandı

17 Kasım Resmî, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerinin 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edeceği açıklandı

19 Kasım Danıştay, MEB’in Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yaptığı 19 Haziran 2020 tarihli değişikliğin 40. Maddesinin 9. bendinin yürütmesini durdurdu

23 Kasım Uzaktan eğitim süreci yeniden başladı

29 Kasım BİLSEM’ler 1000 kitaplık kütüphaneler ile donatıldı

03 Aralık MEB Ajanda ve e-Okul Öğretmen mobil uygulamaları kamuoyuna tanıtıldı

08 Aralık TIMSS 2019 sonuçları açıklandı

09 Aralık MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, British Council ve Sabancı Vakfı iş birliğiyle düzenlenen “English Together - İngilizce Öğretmenleri Mesleki Gelişim Eğitimi Tanıtım Programı” başladı

11 Aralık COVID19.meb.gov.tr sitesi kuruldu

14 Aralık 2021 MEB bütçesi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

25 Aralık Yüz yüze sınavların uygulanması kararı ertelendi

Uzman Görüşü

PAYDAŞ GÖRÜŞÜ

KATKIDA BULUNANLAR

Lütfi Sunar

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Sosyolojik teori, sosyoloji tarihi, şarkiyatçılık, İslamcılık, tabakalaşma alanında çalışmaları bulunmaktadır.

İbrahim Hakan Karataş

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde eğitim yönetimi alanında doçenttir. Okul yöneticiliği, eğitim politikaları ve sivil toplum-eğitim ilişkileri konularında çalışmalar yapmaktadır. Öncü Okul Yöneticileri Derneği kurucusu ve yönetim kurulu başkanıdır. İLKE Vakfı’nda kıdemli araştırmacı olarak görev yapmaktadır.

N. Beyza Koru

Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünde 2019 yılında tamamlayan N. Beyza Koru, Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim alanında yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. İLKE Vakfı’nda araştırma asistanı olarak görev yapmaktadır.

İlayda Ardakoç

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezundur. Pedagojik formasyon eğitimini, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde tamamlamıştır. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Eğitim Kurumları İşletmeciliği Bölümü’nde hâlen yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. İLKE Vakfı’nda stajyer araştırmacı olarak görev yapmaktadır.

Zeynep Baltacı

Şehir Üniversitesi Psikoloji Bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde Eğitim Kurumları İşletmeciliği alanında yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. İLKE Vakfı’nda stajyer araştırmacı olarak görev yapmaktadır.

Hasan Remzi Eker

Lisans derecesini Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde tamamladı. Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Psikoloji Felsefesi alanlarına ilgi duymaktadır. . Mardin Artuklu Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Cihan Kocabaş

Okul müdürlerinin güç tipi tercihlerini ve kriz yönetimi becerilerini incelediği yüksek lisans tez çalışmasını 2016’da sunmuştur. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nde Eğitim Yönetimi Doktora programında çalışmalarına Yükseköğretim yönetimi ve öğretmen yetiştirme alanlarında devam etmektedir. İLKE Vakfı’nda stajyer araştırmacı olarak görev yapmaktadır.

Muhammed Hüseyin Ergören

Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı Araştırma ve Yayın Biriminde araştırmacı olarak çalışmaktadır.

Deniz Tunçer

İstanbul Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini İTÜ, Müzik İleri Araştırmalar Merkezi (MIAM) “Kompozisyon Bölümü”nde tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzikoloji ve Müzik Teorisi Bölümü’nden mezun olarak doktor unvanı aldı. Doktora tezi okul öncesi eğitiminde Dalcroze yaklaşımı ile ilgilidir. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Türk Musikisi Bölümü’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak görevine devam etmektedir.

Betül Tonbuloğlu

2008 yılında Marmara Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı. Yüksek lisans eğitimini de Marmara Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nde tamamlayan Betül Tonbuloğlu, doktora eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim Bölümü’nde tamamlamıştır. 2008-2021 yılları arasında Millî Eğitim Bakanlığı’nda Bilişim Teknolojileri Öğretmeni olarak görev yapmıştır.

Mehmet Boyacı

Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik programında 2007 yılında lisans eğitimi tamamladı. Yüksek lisans ve doktorasını da Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında sırasıyla Gaziosmanpaşa Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi’nde tamamladı. İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık anabilim dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Ömer Avcı

Lisans eğitimini Çukurova Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nde tamamlamıştır. Yüksek lisans ve doktora eğitimini Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Northern Illinois Üniversitesinde tamamlamıştır. 2016 yılından beri İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Ana Bilim Dalı’nda Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Yusuf Alpaydın

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Eğitim politikaları, eğitim-istihdam ilişkileri, yükseköğretim ve yetişkin eğitimi konularında araştırma ve yayınları devam etmektedir.

Mustafa Gündüz

Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü’nde Eğitim Tarihi Profesörüdür. Temel araştırma alanı, Türk eğitim tarihinin Tanzimat sonrası gelişmeleri olup, dönemin eğitim sorunları ve öncü eğitimcileri üzerine çalışmalar sürdürmektedir.

Abdullah Kür

Adnan Menderes Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği bölümünden mezun olup 2009 yılından beri farklı kurumlarda sınıf öğretmeni olarak görev yapmaktadır. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında yüksek lisans öğrencisidir.

Arife Gümüş Sarı

2012-2019 yılları arasında İLKE Vakfı’nda kıdemli araştırmacı olarak çalışan Arife Gümüş, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktora eğitimine devam etmektedir. Eğitim Politikaları, Karşılaştırmalı Eğitim Sistemleri ve Din Eğitimi ilgi alanlarındandır. İbn Haldun Üniversitesi Müfredat Çalışmaları Merkezinde görev yapmaktadır

Ziya Bilici

İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladı. Kara Harp Okulu ve Boğaziçi Üniversitesi'nde okudu. Eğitimlerini yarım bıraktı. Reklamcılık sektöründe çalıştı ve çeşitli sivil toplum kurumlarında yöneticilik yaptı. Çok sayıda yazısı farklı dergi ve sitelerde yayımlandı. İngilizce ve orta seviyede Fransızca ve Antik Yunanca biliyor.

Mehmet Ali Özkan

Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden 1993’te mezun oldu. 1997’de başladığı edebiyat öğretmenliği ve bölüm başkanlığı gibi görevlerini 2014’e dek sürdürdü. Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesinde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Halen Yeni Türkiye Eğitim Vakfı adı altında birleşen üç okulun Akademik Direktör Yardımcılığını yapmaktadır. Eğitim: Bir Kitle İmha Silahı, Suç ve Ceza, Kâinat ve Aşkınlık gibi kitapların da yer aldığı çevirileri ve Eskizler adlı bir şiir kitabı bulunmaktadır.

Aladdin Karacan

1999 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü’nden mezun oldu. 2012 yılında Maltepe Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bölümünde Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. 1999 yılından itibaren de Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı Özel Eğitim Okullarında ve Rehberlik Araştırma Merkezi’nde (RAM) Özel Eğitim Öğretmeni, Müdür Yardımcısı ve Müdürlük görevlerini yürüttü. Halen Pendik Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nde kurum yöneticisi olarak görev yapmaktadır.

Melike Günyüz

Lisans ve yüksek lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde, doktorasını ise İstanbul Üniversitesi Eski Türk Edebiyatı ana bilim dalında yapan Melike Günyüz, Erdem Yayın Grubunun Genel Yayın Yönetmenidir. İbn Haldun Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Kurtuluş Öztürk

Sabahattin Zaim Üniversitesinde Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında II. Meşrutiyet Dönemi Eğitim Düşüncesi konulu doktora tez çalışmasını sürdürmektedir. Temel ilgi alanlarını geç Osmanlı dönemi eğitim politikaları, eğitimde modernleşme, modern eğitim ve yeni birey düşüncesi gibi konular oluşturmaktadır. Eğitim alanında faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşunda yönetici olarak görev yapmaktadır.