Kurumsal İletişim


Eğitim İzleme Raporu 2019'u incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.


2019 yılı, eğitim alanında hayata geçirilen yenilik ve düzenlemelerin kamuoyuna duyurulmasında, iletişim stratejilerinin etkili biçimde kullanıldığı bir yıl oldu. Bu kapsamda MEB, kurumsal iletişim olanaklarını çeşitlendirdi. Haftalık gündem paylaşımları, sürekli yazılı ve görsel basın araçlarında röportajlar, kamuoyu bilgilendirmeleri yanında izleme ve değerlendirme raporları, popüler dergiler de yayınladı. Bunlara ek olarak MEB Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerle, okul ve il-ilçe yöneticileri ile yüz yüze toplantılar yaptı, sosyal medya hesabından eğitim gündemine ilişkin görüş ve önerilerini sürekli paylaştı. Bu iletişim stratejileri ve paylaşımlar, 2019 yılında kamuoyunun dikkatini eğitime daha fazla çekti, öğretmen ve öğrencilerde eğitim yönetimine ilişkin bakışı olumlu yönde etkiledi. Ancak bu iletişim stratejisini eleştirenler de oldu.

Dergiler

MEB’in 2019 yılı boyunca öne çıkan önemli özelliklerinden biri de öğretmenlerle, öğrencilerle, velilerle ve kamuoyuyla iletişim stratejisi oldu. Bu kapsamda veliler için hazırlanan aylık iki sayfalık Bizden adlı çevrim içi bülten ile eğitim alanındaki gelişmelerin okula ve öğrenme süreçlerine yansımalarının analiz edildiği Eğitim ya da Eğitim adlı iki aylık popüler dergi yayın hayatına başladı.

Ya da

Basılı olarak yayınlanan ve satışa çıkarılan Eğitim ya da Eğitim dergisinin, eğitim meselelerinin kültür, sağlık, sanat, spor gibi hayatın tüm bileşenleriyle tanımlandığı ve irdelendiği, çözüm önerilerinin tartışıldığı, iyi örneklerin yakından incelendiği, dünyanın eğitim gündeminin takip edildiği bir platform olması hedefleniyor.

Bizden

Bizden adlı bülten, araştırmalardan elde edilen bulgulardan hareketle, okul ile ev arasındaki koordinasyonu sağlayarak çocukların gelişim ve eğitim sürecinde birlikte hareket etmek, bu sürece aktif ve bilinçli şekilde nasıl katılabilecekleri konusunda velilere rehberlik etmek, okul dışındaki öğrenmelerde birincil kaynaklardan biri olan ailelerin hayat boyu süren öğrenme yolculuğuna katkıda bulunmak amacıyla hazırlandı. Bu yolla yaşam koşulları nedeniyle çocuklarının okullarını sıklıkla ziyaret edemeyen ailelere ulaşabilmek hedefleniyor.

Mobil Uygulamalar

Kurumsal iletişim kapsamında teknolojinin sunduğu imkânları da kullanmaya çalışan MEB, kurumsal iş ve işlemlerin hızlı ve anlık yönetimini kolaylaştıran e-okul, açık öğretim liseleri, veli bilgilendirme sistemi, EBA gibi mobil uygulamalara ek olarak öğretmenler için Öğretmen Kitaplığı, veliler ve kamuoyu için Eğitim Takvimi gibi mobil uygulamaları kullanıma açtı.

İzleme ve Değerlendirme Raporları

MEB’in, 2018 yılı sonunda başlayıp 2019 yılı boyunca uygulamaya koyduğu iletişim faaliyetlerinden biri de Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları Serisi yayınlamak oldu. Serinin ilk değerlendirme raporu, Kasım 2018’de “Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Görünümü” başlığıyla yayımlandı. Raporlar, tüm süreçleri verilere dayalı değerlendirmek ve kamuoyuyla paylaşmak amacıyla hazırlanıyor. İlk üçü 2018 yılında olmak üzere toplam 11 rapor yayınlandı.

MEB Tarafından Yayımlanan İzleme ve Değerlendirme Raporları

1. Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Görünümü, 12 Kasım 2018
2. Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde Kurumsal Dış Değerlendirme Raporu, 29 Kasım 2018
3. 2018 Liselere Geçiş Sistemi (LGS), 17 Kasım 2018
4. Millî Eğitim Bakanlığı Kurumlarının 2018 Yılında TÜBİTAK Bilim ve Toplum Destek Programlarına Katılımı, 07 Şubat 2019
5. Geçmişten Günümüze Fotoğraflarla Mesleki ve Teknik Eğitim, 30 Mayıs 2019
6. Organize Sanayi Bölgelerinde Mesleki ve Teknik Eğitim, 12 Haziran 2019
7. 2019 Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav, 24 Haziran 2019
8. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Kapsamında İlk Yerleştirme Sonuçları Ön Raporu, 22 Temmuz 2019
9. Türkçe-Matematik-Fen Bilimleri Öğrenci Başarı İzleme Araştırması (TMF-ÖBA) I: 2019 4.
Sınıf Seviyesi, 23 Eylül 2019
10. PISA 2018 Türkiye Ön Raporu, 23 Aralık 2019
11. Dört Beceride Türkçe Dil Sınavı Pilot Çalışma Sonuçları, 20 Ocak 2020

Ziya Öğretmen Buluşmaları

23 Ekim 2018’de Eğitim Vizyonu’nun kamuoyuna açıklanmasının ardından Bakan Selçuk’un başta öğretmenler olmak üzere eğitim iş görenleri ve paydaşlarıyla buluşma toplantıları da başlamış oldu. Birçok şehirde büyük toplantı salonlarında kalabalık kitlelere 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde yapmak istediklerini, beklentilerini ve umutlarını anlattı. Alışılmış protokol kuralları ve geleneksel yönetici-yönetilen iletişiminden farklı bir dil ve üslup ile kitlelerin ve eğitim paydaşlarını süreçten haberdar etmeye, sürece dâhil etmeye ve motive etmeye çalıştı. Bu buluşmalara koyduğu başlıkla onlardan biri olduğunu, onları anladığını, sorunlarından haberdar olduğunu, sorunların çözümünde onların görüşlerine de değer verdiğini göstermeye çalıştı. Bakan Selçuk, 2019 yılında Türkiye’nin farklı şehirlerinde 20’ye yakın buluşma gerçekleştirdi.
 
Sosyal Medya Paylaşımları

MEB, sosyal medyayı bir iletişim aracı olarak etkin bir şekilde kullandı. Başta MEB üst düzey yöneticileri olmak üzere taşra teşkilatı yöneticilerinin de idarenin faaliyetlerine ilişkin duyuruları, kişisel sosyal medya hesapları üzerinden paylaştıkları gözlemlendi. Ayrıca merkez ve taşra teşkilatının kurumsal sosyal medya hesapları da haftalık bilgilendirmelerle yapılacak çalışmalardan kamuoyunu haberdar etmeye başladı. En dikkat çekici olan bizzat bakanın kişisel sosyal medya hesaplarından bir sosyal medya fenomenini andıran üslubuyla Bakanlığın çalışmalarını, bu çalışmaların gerekçelerini ve çıktılarını alışılmışın dışına çıkarak paylaşması oldu.

Özet

Türk eğitim sistemi tarihinde 2019 yılı, merkez yönetiminin öğretmenlerle, öğrencilerle ve velilerle iletişimi bakımından özel bir yer edindi. Bakan düzeyinde birçok şehirde yapılan buluşmalar, yeni uygulamaların görünürlüğü yüksek tanıtım toplantıları ile duyurulması, Bakanlık tarafından yayınlanan dergiler ve raporlar, kurumsal bir gereklilik olmadığı hâlde sadece iletişim amaçlı mobil uygulamalar, eğitim paydaşlarını merkez teşkilata ve karar mekanizmalarına daha yakın olduğu izlenimini uyandırdı. Bakanın sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar, Bakanlık kararlarının ilk elden duyurulmasını sağladı. Bu tanıtım, duyuru, bilgilendirme, açıklama ve sosyal iletişim amaçlı paylaşım ve etkileşimler, eğitim hizmetlerinin pazarlandığı algısının oluşmasına da yol açtı. Bu iletişim stratejisinin kamuoyu nezdinde nasıl bir etkisinin olduğuna dair analizler henüz yayınlanmadı.