Görünüm: Sayılarla 2019

2019 yılında eğitim alanında yaşanan gelişmeleri sayılarla gösterdiğimiz bu bölüm sayesinde, yıllık akışı geniş bir perspektiften izleme imkanı oluşuyor.

2019'da Çocuklar

2019'da Çocuklar

• 5-17 yaşındaki çocuklardan 787 bini ne çalıştı ne de okula gitti. 

• 5-17 yaşındaki çocuklardan 247 bini çalıştı ama okula gitmedi.

• 5-17 yaşındaki çocuklardan 473 bini hem çalıştı hem okula gitti. 

• 0-17 yaşındaki çocuklardan 14.075’i koruma ve bakım altına alındı.

• 12-17 yaşındaki çocuklardan 14.702’si suça sürüklendi. 

2019’da Eğitime Erişim ve Katılım

2019’da Eğitime Erişim ve Katılım

• 5 yaşındaki her 100 çocuktan 32’si okul öncesi eğitim almadı.

• Ortaokul çağındaki her 100 çocuktan 8’i eğitim almadı.

• Lise çağındaki her 100 gençten 16’sı eğitim almadı.

• Üniversite çağındaki her 100 gençten 56’sı eğitim almadı.

• Her 100 öğrenci arasında okul öncesi düzeyde 19, ilkokulda 7, ortaokulda 4,5, lisede 2,5 ve genel olarak 5 Suriyeli öğrenci yer aldı.

• Her 100 öğrenciden 9’u okul öncesinde, 29’u ilkokulda, 31’i ortaokulda, 31’i lisede okudu.

• Lise düzeyinde her 100 öğrenciden 65’i devlet okulunda, 10’u özel okulda, 25’i açık öğretimde okudu.

• Lise düzeyinde her 100 öğrenciden 59’u genel lisede, 30’u meslek lisesinde, 11’i imam hatip lisesinde okudu.

• Ortaokul düzeyinde her 100 öğrenciden 77’si devlet okulunda, 14’u imam hatipte, 3’ü açık öğretimde, 6’sı özel okulda okudu.

• Her 100 yetişkinden sadece 6’sı bir yaygın eğitim aldı.

2019’da Eğitim Çıktıları

2019’da Eğitim Çıktıları

• 25-64 yaş arasındaki her 100 yetişkinden 38,4’ü lise mezunu.

• 30-34 yaş arasındaki her 100 yetişkinden 30,7’si üniversite mezunu.

• Her 100 mezundan 61,5’i iş bulabildi.

• 18-24 yaş arasındaki her 100 gençten 29,4’ü okulu terk etti.

2019’da Eğitim Ortamları

2019’da Eğitim Ortamları

• Her 100 öğrenciden 8’i yaşadığı yerde okul olmadığı için başka bir yere taşındı.

• Bir sınıfa ortalama 20 öğrenci, bir öğretmene ortalama 14 öğrenci düştü.

• K12 düzeyinde her 100 öğrenciden 8,72’si özel okulda okudu.

• Her 100 öğrenciden 2’si pansiyonda, 1’i yurtta kalıyor.

• Her 100 okuldan sadece 5’i denetimden geçti.

2019’da Eğitimin Finansmanı

2019’da Eğitimin Finansmanı

• Her 100 liradan 16,82’si, GSMH’den 3,63’ü eğitime harcandı.

• Her 100 liradan 75 TL’si personel ücretlerine, 9 TL’si yatırıma ayrıldı.

• Her 100 liradan 6 lirası okul öncesine, 15 lirası ilkokula, 16 lirası ortaokula, 16 lirası genel liselere, 14 lirası meslek liselerine, 33 lirası da yükseköğretime harcandı.

• Bir öğrenci başına yıllık ortalama 9790TL/2030$ harcama yapıldı.

2019’da Eğitimin İnsan Gücü

2019’da Eğitimin İnsan Gücü

• Her yüz 100 öğretmenden 9’u yönetici, 80’i kadrolu, 11’i sözleşmeliydi.

• Her 100 öğretmenden 8’i ücretli olarak çalıştı.

• Her 100 öğretmenden 10’u yüksek lisans veya doktora mezunu.

• Her 100 öğretmenden 61’i 40 yaşın altında, 27’si 41-50 yaş arasında, 11’i 51-60 yaş arasında, sadece 1’i 60 yaşın üstünde.

• Her 100 öğretmenden 40’ı erkek, 60’ı kadın.

• Her 1000 öğretmenden 70’i tezsiz, 28’i tezli yüksek lisans, 2’si doktora mezunu.