2019 Yılında TBMM’de Öne Çıkan Gelişmeler


7 Ocak: Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve KHK’lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Kanun teklifi, malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ile her ay itibarıyla yapılan ödemeler toplamının dosya bazında yapılacak ek ödeme dâhil 1.000 liradan az olmaması, bebek ve devam sütlerinden ÖTV alınmaması, işsizlik ödeneğinden yararlanmak için “son 120 günlük prim ödeyerek sürekli çalışma” şartının kaldırılması gibi düzenlemeleri içermektedir.


18 Ocak: Millî kültürün uluslararası tanıtımına katkı sağlayacak dizi filmlerin desteklenmesi ve sinema sektörünün uluslararası alanda rekabet gücünün artırılmasını amaçlayan teklif, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.


5 Şubat: TSK deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.


14 Şubat: Maden Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK’lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.


20 Şubat: Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Teklif, hâkim ve savcı adaylığı mülakatına katılabilmek için yazılı sınavdan en az 70 puan alma şartını getirdi.


21 Şubat: Basılı kitap ve süreli yayınlardaki KDV oranının sıfırlanması, işe alınan sigortalılar için 3 ay süreyle prim, vergi ve ücret desteği sağlanması gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.


14 Mart: TBMM Başkanlığınca, Türkiye ile katılım müzakerelerinin resmen askıya alınması önerisini içeren 2018 Türkiye Raporu’nu kabul eden Avrupa Parlamentosu’nun (AP), Avrupa’da artan ayrıştırıcı, dışlayıcı ve yabancı karşıtı görüş ve politikalardan fazlasıyla etkilendiği, Türkiye’ye karşı hasmane bir tavır sergilediği belirtildi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, rapora ilişkin “AP içerisindeki ırkçı, aşırılık yanlısı siyasetçilerin öncülüğünde hazırlanmış bir karar” dedi.


15 Mart: TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Meclis’te grubu bulunan 5 siyasi partinin ortak imzasıyla bildiri yayımlanarak Yeni Zelanda’daki iki camiye yönelik terör saldırısı kınandı.


23 Mayıs: Kapadokya Alan Başkanlığı Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Turizmi Teşvik Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek kanunlaştı. Kanun teklifi; su altında korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu bölgelerde, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca belirlenen yerlerde turizm ve sportif amaçlı dalış yapılabilmesini, yabancı bayraklı yatların gezi, spor ve eğlence amacıyla kullanılmak üzere kiraya verilememesini hükme bağlamıştır.


30 Mayıs: TBMM Genel Kurulu’nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden kaçak geçiş yapanlara kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesini, hurda araçlarda uygulanan ÖTV indiriminin 10 bin liradan 15 bin liraya çıkartılmasını öngören torba teklif kabul edildi.


25 Haziran: TBMM Genel Kurulu’nda, askerlik süresini 6 aya indiren ve bedelli askerlik uygulamasını kalıcı hâle getiren Askeralma Kanun Teklifi kabul edildi.


27 Haziran: İlkokula başlama yaşını 69 aya çıkaran, sözleşmeli öğretmenler ile Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı’ndaki sözleşmeli personelin kadroya atanması için gerekli süreyi kısaltan kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.


4 Temmuz: Metruk binaların gerekirse yıkılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yetki verilmesi, tapu işlemlerinde bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılması, yurt dışındaki vatandaşların tapu işlemlerini bulundukları yerde yapabilmesi gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Sporda şiddete karşı yeni önlemler içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.


11 Temmuz: Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kurulmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.


17 Temmuz: TBMM Genel Kurulu’nda “Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi” amacıyla araştırma komisyonu kuruldu. Ekonomi alanında düzenlemeler içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.


18 Temmuz: Mecliste grubu bulunan AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti, AB Dış İlişkiler Konsey Toplantısı Sonuç Bildirgesi’nde açıklanan Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de petrol ve doğal gaz aramasını durdurmaya yönelik yaptırımları telin etti.


9 Ağustos: AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti TBMM grupları, ortak bir açıklama yaparak FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in Türkiye’ye en yakın zamanda iadesi için gerekli adımların atılması konusunda ABD’ye çağrıda bulundu.


8 Ekim: Irak ve Suriye’ye sınır ötesi operasyon konusunda cumhurbaşkanına verilen iznin bir yıl uzatılmasına ilişkin tezkere, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.


17 Ekim: TBMM Genel Kurulu’nda, Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında düzenlemeler içeren Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.


22 Ekim: TBMM Genel Kurulu’nda, Lübnan’da Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) kapsamında bulunan Türk askerinin görev süresinin bir yıl daha uzatılması konusunda cumhurbaşkanına yetki verilmesini öngören cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edildi.


6 Kasım: TBMM Genel Kurulu’nda, balık varlığını sürdürülebilir hale getirmek ve gelecek nesiller açısından deniz varlıklarının korunması amacıyla hazırlanan Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.


12 Kasım: Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.


21 Kasım: Dijital hizmet vergisi, konaklama vergisi, değerli konut vergisi, gelir vergisi tarifesine yeni dilim ve oran eklenmesi, özelleştirilen termik santrallere çevre yatırımlarını yapmaları, filtre ve baca gazı sistemlerini kurmaları için tanınan sürenin 2,5 yıl daha uzatılması gibi düzenlemeleri de içeren Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.


5 Aralık: TBMM Genel Kurulu’nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir kez daha görüşülmek üzere geri gönderilen Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, iade gerekçesi doğrultusunda “termik santrallere filtre takılmasını erteleyen” madde çıkarılarak kabul edildi.