Bir Bakışta 2019

2019 yılı İslam iktisadı ve finansı alanında çok sayıda yeni gelişmenin yaşandığı bir yıl oldu. İslam iktisadı ve finansı alanında üniversitelere bağlı merkez, enstitü ve programlar kapsamında önemli gelişmeler yaşanmıştır. Çok sayıda eğitim programı hayata geçmiş ve aynı zamanda yayın ve araştırma faaliyetleri bakımından da 2019 verimli bir yıl olmuştur.

Lisansüstü Eğitim Çalışmalarında Önemli Gelişmeler Oldu

Lisansüstü Eğitim Çalışmalarında Önemli Gelişmeler Oldu

2019’da İslam İktisadı ve Finansı ile ilgili yeni lisansüstü programları açılmaya devam etti. YÖK veri tabanındaki verilere göre 2019 yılı içerisinde 63 yüksek lisans ve doktora tezi tamamlanmıştır. Bunlardan 8’i İslam iktisadı, 16’sı İslami finans, 30’u katılım bankacılığı alanındadır.
Tasarrrufa Dayalı Finansman Sektörü Genişledi

Tasarrrufa Dayalı Finansman Sektörü Genişledi

2019 tasarrufa dayalı faizsiz finans şirketlerinin sayısında bir patlama oldu. Temelde el birliği sistemi ile faiz ödemeden ev sahibi olmayı vaat eden bu kurumların sıkı bir şekilde denetlenmemesi endişe doğuruyor.

2019’da ciro artışı: %114

2019 yılında yeni müşteriler sayısı : 100 binin üzerinde

Sektörün 2019’daki cirosu : 15 Milyar TL

Sektörde faaliyet gösteren firma sayısı:13

Kredi Türlerine Göre Sektör İşlem Oranları :

Araba Kredisi : % 70 % 30

Bankacılık Standartları Adapte Edildi

Bankacılık Standartları Adapte Edildi

AAOIFI tarafından yayımlanan Faizsiz Finans Denetim Standartlarının (FFDS) uyarlanıp yayımlandı. 14 Aralık'ta Resmî Gazete’de yayımlanan standartlar ile bankacılık ve denetim işlemlerinde bir gelişme gerçekleşti.

İslam İktisadı Uygulamaları Genişledi

İslam İktisadı Uygulamaları Genişledi

2019 yılı içerisinde İslam İktisadı alanında uygulamaya dönük adımlar atıldı. Yıl boyunca özellikle Karz-ı Hasen alanındaki çalışmalar genişledi. Bunlardan MÜSİAD’ın ve İKSAR’ın çalışmaları dikkat çekiyor.

Bankacılık Kanununda Katılım Bankalarını Rahatlatan Değişiklik

Bankacılık Kanununda Katılım Bankalarını Rahatlatan Değişiklik

25 Ocak 2019 günü Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” maddesi katılım bankalarının fon kullanımı alanında mevzuattan kaynaklı önemli sorunları giderdi.
İktisat Yayınlarından 2019 Yılında 20 Yeni Kitap Çıktı

İktisat Yayınlarından 2019 Yılında 20 Yeni Kitap Çıktı

İslam iktisadı ve finansı alanında gerçekleştirilen yayıncılık faaliyetleri de 2019’da hız kesmeden devam etmiştir. Bu alanda ilgili literatüre ciddi boyutta katkıları olan İktisat Yayınları bu katkıyı arttırmaya devam etmektedir. Bu bağlamda yayınevi 2019 yılında toplam 20 kitapla alanı beslemeye devam etti.

İslam İktisadı Ödülleri Sahiplerini Buldu

İslam İktisadı Ödülleri Sahiplerini Buldu

İKAM tarafından verilen İslam İktisadı Ödülleri 5 Nisan’da sahiplerini buldu.
İslam İktisadı Araştırma Ödülü, Prof. Dr. Sabri Orman
İslam İktisadına Katkı Ödülü, Prof. Dr. Ahmet Tabakoğlu
İslam İktisadı Uygulama Ödülü, MÜSİAD Karz-ı Hasen Sandığı
Türkiye Emlak Katılım Bankası Kuruldu

Türkiye Emlak Katılım Bankası Kuruldu

2019 yılında İslam finansı alanında yaşanan önemli bir gelişme katılım bankacılığı alanında yaşanmıştır. 25 Şubat itibariyle Türkiye Emlak Katılım Bankası, sektöre yeni bir kamu katılım bankası olarak girmiştir. Bankacılık sektöründe faaliyet gösteren kamu katılım bankası 3’e yükselirken toplamda sayı 6’ya ulaşmıştır.

3  Katılım Bankası 3 Kamu Katılım Bankası Toplamda 6 Katılım Bankası

Katılım Bankacılığında Gelişmeler

Katılım Bankacılığında Gelişmeler

İslam 2019 yılında katılım bankacılığı alanında önemli gelişmeler oldu.

Şube sayısı: 1122 H 1.179       ATM sayısı : 1.922 H 2.166

Aktif büyüklük: 284 milyar TL

Toplanan Fon büyüklüğü: 215 milyar TL

Bankacılık Sektöründeki Aktif Büyüklük Payı: %6,3

Kredi Büyüklüğü:136 milyar TL

Krediler İçindeki Payı: %8,4

7.İslam İktisadı Atölyesi Gerçekleşti

7.İslam İktisadı Atölyesi Gerçekleşti

Dünyada İslam iktisadı açısından en önemli organizasyonlardan birisi olan İKAM’ın her sene yapmış olduğu “İslam İktisadı Atölyesi” serisinin yedincisi 5-7 Nisan Marmara Üniversitesi ev sahipliğinde, “İslam İktisadında Para” temasıyla gerçekleşti.

Türkiye’nin İlk Enstitüsü Açıldı

Türkiye’nin İlk Enstitüsü Açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını yaptığı Marmara Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Enstitüsü Türkiye’de bu alanda lisansüstü eğitim verecek ilk enstitü oldu.

Yeni Eğitim Programları Hayata Geçti

Yeni Eğitim Programları Hayata Geçti

İKAM Temel Eğitim Programları yıl boyunca İstanbul, Adana ve Ankara’da toplum üç kez gerçekleştirildi. BURA Derneği, Sakarya’da İslam Politik Ekonomisi Bahar Okulu’nu düzenledi.


Araştırma Çalışmaları Artış Eğiliminde

Araştırma Çalışmaları Artış Eğiliminde

İKAM tarafından 2019’da 4 yeni rapor yayımlandı. Hem Türkçe hem de İngilizce yayımlanan bu raporlardan özellikle ülke raporları ve araştırma raporları çok ilgi çekti. Alanda farklı kurumlar tarafından yıl boyunca ondan fazla çalıştay ve sempozyum ve yine çok sayıda seminer ve konferans gerçekleştirildi.

Katılım Sigortacılığı Sektörü Genişliyor

Katılım Sigortacılığı Sektörü Genişliyor

Güneş Sigorta, 1 Ağustos itibariyle hayat dışı sigorta ürünleri kap- samında katılım sigortacılığı faaliyetine başladı. Sigortacılık sektörü 2019’a genişleme eğilimini devam ettirdi.

4tam 8 pencere usulü çalışan şirket var.

İslami sigortacılık yapan şirket sayısı: 12

Sigortacılık Sektöründeki Payı : % 4.7

Aktif Sermaye büyüklüğü : 3 milyar 436,8 milyon TL

2018 göre Artış

2018 göre Reel Büyüme : % 37,7

Sigorta Türlerine Göre Sektör : Hayat Dışı Tekafül %94 | Hayat Tekafül %6

Albaraka Yayınları Hayata Geçti

Albaraka Yayınları Hayata Geçti

Katılım bankacılığının köklü kurumu Albaraka aynı zamanda kültür sanat alanına yaptığı katkılarla da öne çıkıyor. Albaraka Yayınları’nın yayın hayatına başlaması alanın gelişimi açısından önemli etkiler oluşturacaktır.

Bir Bakışta 2019

2019 yılı İslam iktisadı ve finansı alanında çok sayıda yeni gelişmenin yaşandığı bir yıl oldu. İslam iktisadı ve finansı alanında üniversitelere bağlı merkez, enstitü ve programlar kapsamında önemli gelişmeler yaşanmıştır. Çok sayıda eğitim programı hayata geçmiş ve aynı zamanda yayın ve araştırma faaliyetleri bakımından da 2019 verimli bir yıl olmuştur.

Lisansüstü Eğitim Çalışmalarında Önemli Gelişmeler Oldu

Lisansüstü Eğitim Çalışmalarında Önemli Gelişmeler Oldu

2019’da İslam İktisadı ve Finansı ile ilgili yeni lisansüstü programları açılmaya devam etti. YÖK veri tabanındaki verilere göre 2019 yılı içerisinde 63 yüksek lisans ve doktora tezi tamamlanmıştır. Bunlardan 8’i İslam iktisadı, 16’sı İslami finans, 30’u katılım bankacılığı alanındadır.
Tasarrrufa Dayalı Finansman Sektörü Genişledi

Tasarrrufa Dayalı Finansman Sektörü Genişledi

2019 tasarrufa dayalı faizsiz finans şirketlerinin sayısında bir patlama oldu. Temelde el birliği sistemi ile faiz ödemeden ev sahibi olmayı vaat eden bu kurumların sıkı bir şekilde denetlenmemesi endişe doğuruyor.

2019’da ciro artışı: %114

2019 yılında yeni müşteriler sayısı : 100 binin üzerinde

Sektörün 2019’daki cirosu : 15 Milyar TL

Sektörde faaliyet gösteren firma sayısı:13

Kredi Türlerine Göre Sektör İşlem Oranları :

Araba Kredisi : % 70 % 30

Bankacılık Standartları Adapte Edildi

Bankacılık Standartları Adapte Edildi

AAOIFI tarafından yayımlanan Faizsiz Finans Denetim Standartlarının (FFDS) uyarlanıp yayımlandı. 14 Aralık'ta Resmî Gazete’de yayımlanan standartlar ile bankacılık ve denetim işlemlerinde bir gelişme gerçekleşti.

İslam İktisadı Uygulamaları Genişledi

İslam İktisadı Uygulamaları Genişledi

2019 yılı içerisinde İslam İktisadı alanında uygulamaya dönük adımlar atıldı. Yıl boyunca özellikle Karz-ı Hasen alanındaki çalışmalar genişledi. Bunlardan MÜSİAD’ın ve İKSAR’ın çalışmaları dikkat çekiyor.

Bankacılık Kanununda Katılım Bankalarını Rahatlatan Değişiklik

Bankacılık Kanununda Katılım Bankalarını Rahatlatan Değişiklik

25 Ocak 2019 günü Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” maddesi katılım bankalarının fon kullanımı alanında mevzuattan kaynaklı önemli sorunları giderdi.
İktisat Yayınlarından 2019 Yılında 20 Yeni Kitap Çıktı

İktisat Yayınlarından 2019 Yılında 20 Yeni Kitap Çıktı

İslam iktisadı ve finansı alanında gerçekleştirilen yayıncılık faaliyetleri de 2019’da hız kesmeden devam etmiştir. Bu alanda ilgili literatüre ciddi boyutta katkıları olan İktisat Yayınları bu katkıyı arttırmaya devam etmektedir. Bu bağlamda yayınevi 2019 yılında toplam 20 kitapla alanı beslemeye devam etti.

İslam İktisadı Ödülleri Sahiplerini Buldu

İslam İktisadı Ödülleri Sahiplerini Buldu

İKAM tarafından verilen İslam İktisadı Ödülleri 5 Nisan’da sahiplerini buldu.
İslam İktisadı Araştırma Ödülü, Prof. Dr. Sabri Orman
İslam İktisadına Katkı Ödülü, Prof. Dr. Ahmet Tabakoğlu
İslam İktisadı Uygulama Ödülü, MÜSİAD Karz-ı Hasen Sandığı
Türkiye Emlak Katılım Bankası Kuruldu

Türkiye Emlak Katılım Bankası Kuruldu

2019 yılında İslam finansı alanında yaşanan önemli bir gelişme katılım bankacılığı alanında yaşanmıştır. 25 Şubat itibariyle Türkiye Emlak Katılım Bankası, sektöre yeni bir kamu katılım bankası olarak girmiştir. Bankacılık sektöründe faaliyet gösteren kamu katılım bankası 3’e yükselirken toplamda sayı 6’ya ulaşmıştır.

3  Katılım Bankası 3 Kamu Katılım Bankası Toplamda 6 Katılım Bankası

Katılım Bankacılığında Gelişmeler

Katılım Bankacılığında Gelişmeler

İslam 2019 yılında katılım bankacılığı alanında önemli gelişmeler oldu.

Şube sayısı: 1122 H 1.179       ATM sayısı : 1.922 H 2.166

Aktif büyüklük: 284 milyar TL

Toplanan Fon büyüklüğü: 215 milyar TL

Bankacılık Sektöründeki Aktif Büyüklük Payı: %6,3

Kredi Büyüklüğü:136 milyar TL

Krediler İçindeki Payı: %8,4

7.İslam İktisadı Atölyesi Gerçekleşti

7.İslam İktisadı Atölyesi Gerçekleşti

Dünyada İslam iktisadı açısından en önemli organizasyonlardan birisi olan İKAM’ın her sene yapmış olduğu “İslam İktisadı Atölyesi” serisinin yedincisi 5-7 Nisan Marmara Üniversitesi ev sahipliğinde, “İslam İktisadında Para” temasıyla gerçekleşti.

Türkiye’nin İlk Enstitüsü Açıldı

Türkiye’nin İlk Enstitüsü Açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını yaptığı Marmara Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Enstitüsü Türkiye’de bu alanda lisansüstü eğitim verecek ilk enstitü oldu.

Yeni Eğitim Programları Hayata Geçti

Yeni Eğitim Programları Hayata Geçti

İKAM Temel Eğitim Programları yıl boyunca İstanbul, Adana ve Ankara’da toplum üç kez gerçekleştirildi. BURA Derneği, Sakarya’da İslam Politik Ekonomisi Bahar Okulu’nu düzenledi.


Araştırma Çalışmaları Artış Eğiliminde

Araştırma Çalışmaları Artış Eğiliminde

İKAM tarafından 2019’da 4 yeni rapor yayımlandı. Hem Türkçe hem de İngilizce yayımlanan bu raporlardan özellikle ülke raporları ve araştırma raporları çok ilgi çekti. Alanda farklı kurumlar tarafından yıl boyunca ondan fazla çalıştay ve sempozyum ve yine çok sayıda seminer ve konferans gerçekleştirildi.

Katılım Sigortacılığı Sektörü Genişliyor

Katılım Sigortacılığı Sektörü Genişliyor

Güneş Sigorta, 1 Ağustos itibariyle hayat dışı sigorta ürünleri kap- samında katılım sigortacılığı faaliyetine başladı. Sigortacılık sektörü 2019’a genişleme eğilimini devam ettirdi.

4tam 8 pencere usulü çalışan şirket var.

İslami sigortacılık yapan şirket sayısı: 12

Sigortacılık Sektöründeki Payı : % 4.7

Aktif Sermaye büyüklüğü : 3 milyar 436,8 milyon TL

2018 göre Artış

2018 göre Reel Büyüme : % 37,7

Sigorta Türlerine Göre Sektör : Hayat Dışı Tekafül %94 | Hayat Tekafül %6

Albaraka Yayınları Hayata Geçti

Albaraka Yayınları Hayata Geçti

Katılım bankacılığının köklü kurumu Albaraka aynı zamanda kültür sanat alanına yaptığı katkılarla da öne çıkıyor. Albaraka Yayınları’nın yayın hayatına başlaması alanın gelişimi açısından önemli etkiler oluşturacaktır.

2019 Yılında Türkiye’de İslam İktisadı ve Finansı

Yaşadığımız günler İslam iktisadı çalışmaları için bir dönüm noktası olma potansiyelini bünyesinde barındırıyor. Dünyanın durmadan yaşadığı iktisadi krizler bu anlamda yeni model ve sistemlere olan ihtiyacı açığa çıkarmış durumda. 2019 yılı Türkiye’de İslam İktisadının gelişim ivmesinin hızlanarak devam ettiği bir yıl oldu.

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

İktisat Yayınlarından 5 Yeni Kitap Çıktı

İslam iktisadı ve finansı alanında gerçekleştirilen yayıncılık faaliyetleri de 2019’da hız kesmeden devam etdi. Bu alanda ilgili literatüre ciddi boyutta katkıları olan İktisat Yayınları bu katkıyı arttırmaya devam etmektedir. Bu bağlamda Ocak ayı içerisinde 5 kitap İktisat Yayınları tarafından oku- yucusuyla buluşturulmuştur. İslam İktisadı Üzerine Söyleşiler, Fatih Savaşan, Süleyman Kaya, Şakir Görmüş, Fatih Yardımcıoğlu (ed.) Zekâtın Kurumsallaşması: Dünya Uygulamaları ve Türkiye İçin Model Önerisi, Mervan Selçuk ve Şakir Görmüş Adil Bir Para Sistemine Doğru, M. Umer Chapra İktisadın Geleceği: İslami Bir Bakış, M. Umer Chapra İslam İktisadı Çalışmaları, Khursid Ahmad

Bankacılık Kanununda Katılım Bankalarını Rahatlatan Değişiklik

Yılın hemen ilk ayında mevzuat alanında meydana gelen bir gelişme İslami finans alanını rahatlattı. 25 Ocak 2019 günü Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” maddesi katılım bankalarının fon kullanımı alanında mevzuattan kaynaklı önemli bir eksikliği giderecek nitelikte olmuştur. 2020 yılı itibariyle yürürlüğe giren bu mevzuat ile katılım bankalarının ortaklık temelli modelleri daha sık uygulayabilmesi için bir fırsat oluşmuştur. 

Türkiye Emlak Katılım Bankası Kuruldu

2019 yılında İslam finansı alanında yaşanan önemli bir gelişme katılım bankacılığı alanında yaşanmıştır. 25 Şubat itibariyle Türkiye Emlak Katıılım Bankası, sektöre yeni bir kamu katılım bankası olarak girdi. Türkiye Emlak Katılım Bankası’nın, özellikle konut sektöründe faaliyet göster- mek amacıyla kurulduğunu söyleyebiliriz. Böylece bankacılık sektö- ründe faaliyet gösteren kamu katılım bankası 3’e yükselirken toplam- da sayı 6’ya ulaşmıştır. 2019 yılı içerisinde katılım bankaları şube sayısı 1122’den 1.179’a ulaşırken; ATM sayısı ise 1.922’den 2.166’ya yükseldi.

İktisat Yayınlarından 5 Yeni Kitap Çıktı

 İktisat Yayınlarından 5 yeni kitap okuyucusuyla buluştu. Ahlaklı Olmak ve İnsanın Esenliği Üzerine Görüşler: İslam İktisadına Bir Katkı, Syed Haider Nawab Naqvi İslam İktisat Düşüncesinin Olgunlaşması -17. Yüzyıl-, Abdul Azim Islahi İslam’da İktisadi Kuruluşlar ve Yoksullukla Mücadele, Munawar Iqbal Muhammed Hamidullah: İslam İktisadında Öncü Bir İsim, Abdul Azim Islahi İslam İktisadının Temelleri: Kurumlar ve Kuramlar, Monzer Kahf

Ekin Yayınlarından Yeni Bir Kitap

Mercan Hatipoğlu’nun “Dünyada ve Türkiye’de İslami Finans” kitabı Ekin Kitabevi tarafından okuyucusuyla buluşturulmuştur.

İslam İktisadı Yayınları Raporu Yayımlandı

Araştırma raporlarını kapsamında İKAM bünyesinde çıkan bir diğer rapor “İslam İktisadı ve Finansı Sahasında Çalışma Yapan Dergi ve Yayınevleri Üzerine Bir Değerlendirme” başlığıyla Ahsan Shafiq tarafından kaleme alınmıştır. Bu çalışma, İslam iktisadı, bankacılık ve finans üzerine yayımlanan muhtemel tüm dergiler hakkında detaylı bilgi içeren ilk geniş kapsamlı çalışma olmuştur.

Din İşleri Yüksek Kurulu Menkul Kıymetler Borsası Özel Gündemiyle Toplandı

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde yer alan Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen 10. Güncel Dini Meseleler İstişare Toplantısı, “Menkul Kıymetler Borsası ve İslami Açıdan Değerlendirilmesi” konu başlığıyla 14-15 Mart tarihlerinde İÜ Rektörlük Binası Doktora Salonu’nda gerçekleştirildi.

İslam Politik Ekonomisi Bahar Okulu Gerçekleştirildi.

BURA Derneği’nin gerçekleştirmiş olduğu İslam Politik Ekonomisi Bahar Okulu iki günlük yoğun program içeriğiyle 20-21 Nisan tarihlerinde gerçekleştirildi.

İktisat Yayınları’ndan Yeni Bir Kitap

Necmettin Kızılkaya’nın editörlüğünü yaptığı İslam İktisadında Metodoloji: Sorunlar ve Çözüm Önerileri kitabı Nisan ayında okuyucusuyla buluştu.

Uluslararası İslam Ekonomisi, Finansı ve Etik Kongresi” Düzenlendi

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (ULİFAM)’ın da destekleyici kurumlar arasında yer aldığı, “Uluslararası İslam Ekonomisi, Finansı ve Etik Kongresi” 27-29 Nisan tarihleri arasında düzenlendi.

Uludağ Üniversitesi’nden Yeni Bir Lisansüstü Program

Uludağ Üniversitesi’nde İslam İktisadı ve Katılım Bankacılığı lisansüstü programı faaliyete geçti.

İslam İktisadı Alanında Türkiye’nin İlk Enstitüsü Açıldı

Marmara Üniversitesi bünyesinde faaliyetlerine başlayan İslam Ekonomisi ve Finansı Enstitüsü Türkiye’de İslam iktisadının gelişimi açısından çok önemli bir gelişme oldu. MÜİSEF, Türkiye’de bu alanda kurulan ilk enstitü olma özelliğini taşımaktadır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı açılış töreni ile çalışmalarına başladı. 1883 tarihinde Hamidiye Ticaret Mekteb-i Âlisi ismiyle kuruluşundan itibaren iktisat, finans ve bankacılık alanlarında olduğu gibi ilahiyat alanındaki yetkinliği ile de İslam ekonomisi ve finansı çalışmaları için en uygun akademik imkan ve şartlara sahip olan üniversitemiz bu enstitünün kurulmasıyla ülkemizin en köklü akademik kurumlarından biri olma özelliğini güçlendirdi.

7. İslam İktisadı Atölyesi “İslam İktisadında Para” Temasıyla Gerçekleşti

Dünyada İslam iktisadı açısından en önemli organizasyonlardan birisi olan İKAM’ın her sene yapmış olduğu “İslam İktisadı Atölyesi”serisinin yedincisi 5-7 Nisan’da Marmara Üniversitesi ev sahipliğinde, “İslam İktisadında Para” temasıyla gerçekleşti

İslam İktisadı Ödülleri Sahiplerini Buldu

İKAM tarafından verilen İslam İktisadı Ödülleri 5 Nisan’da sahiplerini buldu. İslam İktisadı Araştırma Ödülü, İslam iktisadı alanında hazırladığı telif, tercüme ve edisyon eserleri ile alana önemli katkıları bulunan Prof. Dr. Sabri Orman’a verildi. İslam İktisadına Katkı Ödülü, gerek danışmanlık faaliyetleri gerek de ilmi çalışmalarıyla alana katkılarından ötürü Prof. Dr. Ahmet Tabakoğ- lu’na verildi. İslam İktisadı Uygulama Ödülü ise MÜSİAD Karz-ı Hasen Sandığına verildi. 2016 yılında tıpkı İKSAR gibi dernek formatında kurulan sandık, MÜSİAD’a üye olan kişiler arasında sandığa da üye olanlardan aidat toplayıp ihtiyacı olan üyelere faizsiz borç vermektedir.

İslam İktisadında Emek Raporu Çıktı

Taha Eğri ve Sayım Yorğun’un kaleme aldığı İslam İktisadında Emek Raporu iki ana bölümden oluşmaktadır. Taha Eğri “Asgari Ücret ve İstihdam: OECD Ülkeleri için Panel Zaman Serisi Yaklaşımı” meselesini araştırmış, Sayım Yorğun ise “İslam Ülkelerinde Sendikal Haklar ve Yaşanan Sorunlar” meselesini ele almıştır.

İktisat Yayınlarından Yeni Bir Kitap

Mayıs ayı içerisinde İktisat Yayınları tarafından çıkarılan 1 kitap da okuyucusuyla buluşturulmuştur. (İslam İktisadının Ekonomisi, Rauf Azhar)

Temel Eğitim Programları Başladı

İKAM, 2019 yılı içerisinde başlatmış olduğu“Temel Eğitim Programları”serisinin ilkini 3-4 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirdi.

“Danışma Kurulları ve Fetva Süreci” Başlıklı Konferans

ULİFAM 2 Mayıs’ta “Danışma Kurulları ve Fetva Süreci” başlıklı konferansa ev sahipliği yapmıştır.

Ensar Neşriyattan Yeni Bir Kitap

Haziran ayı içerisinde Fatih Turay’ın Finansal Açıdan İslam Borçlar Hukuku (İslami Finans Teorisi) kitabı Ensar Neşriyat tarafından okuyucusuyla buluşturulmuştur.

Doğu Afrika Ülke Raporu Açıklandı

İKAM’ın ülke raporlarıın dördüncüsü olan Doğu Afrika’da İslam iktisadı ve finansı raporu Kasule Taha Ahmed tarafından hazırlandı. Rapor Doğu Afrika’da İslam iktisadı ve finansının tarihini ve gelişimini ele alan ilk çalışma olma niteliğinde.

Güneş Sigorta Katılım Sigortacılığına Başladı

2019 yılı içerisinde kurumsal anlamda bir diğer gelişme sigortacılık alanında yaşanmıştır. Bu minvalde sigorta sektörünün köklü şirketi Güneş Sigorta, 1 Ağustos itibariyle hayat dışı sigorta ürünleri kapsamında katılım sigortacılığı faaliyetine başladı. Katılım sigortacılığı çalışmalarında pencere usulü çalıştığını ve tüm sürecin İslami şartlara uygun olarak oluşturulduğunu belirten Güneş Sigorta’nın bu adımı ile sektörde faaliyet gösteren firma sayısı 12’ye yükseldi. Bu şirketlerden 4’ü tüm işlemlerini tamamıyla İslami sigortacılık prensiplerine göre gerçekleştirirken, diğer 8 firma konvansiyonel sigortacılık faaliyetlerine alternatif olarak pencere usulü çalışmalar ile bu sektörde faaliyet göstermektedir.

İktisat Yayınları’ndan 5 Kitap Okuyucuyla Buluştu

Eylül 2019 yılı içerisinde İktisat Yayınları’ndan 5 kitap okuyucusuyla buluşmuştur.Katılım Bankacılığında Risk: Kâr-Zarar Ortaklığı Enstrümanlarının Analizi, Zeyneb Hafsa Orhan Yönetişime İslami Bakışlar, Zafar Iqbal ve Mervyn K. Lewis İslam İktisadının Kısa Tarihi, Ahmed El-Ashker ve Rodney Wilson İslam ve Ekonomik Politik Sistemler, Abdullah Karim Bangura İslam ve İktisadi Hayat: Ana Konular ve Metinler, M. Kabir Hassan ve Mervyn K. Lewis

Tasarruf Zirvesi Gerçekleştirildi

Dünya Tasarruf Günü’nde 31 Ekim’de İstanbul Sabahattin Zaim Üniver- sitesi tarafından “Tasarruf Zirvesi ve Uluslararası Tasarruf Ekonomisi” sempozyumunun ilki gerçekleştirildi.

ULİFAM’dan Konferans

16 Ekim tarihinde ULİFAM, Dr. Mücahit Özdemir’in anlatımıyla “İslami Mikrofinans Modelleri” başlıklı bir konferansa ev sahipliği yapmıştır.

İGİAD’dan Ağrı’da Panel 

Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği 3 Ekim’de ise Ağrı’da “İş Ahlakının Yaygınlaşmasında İş Dünyası, Üniversiteler ve Sivil Toplumun Rolü” konulu bir panel gerçekleştirdi.

İSİFAM’dan Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartları ile İlgili Panel

İSİFAM “Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyum Tebliği” bağla- mında 1 Ekim tarihinde bir panel gerçekleştirdi.

İki Yeni Kitap Yayımlandı

Ekim ayı içerisinde Bir Yayıncılık’tan çıkan“Peygamberlik, Dindarlık ve Kâr: İslam İktisadı Düşüncesinin Kavramsal ve Karşılaştırmalı Bir Tarihi” kitabı ve Mahmut Samar’ın Hikmetevi Yayınları’ndan çıkan “İslami Finans Ürünlerinde Akitlerin Birleştirilmesi” kitabı okuyucusuyla buluşturmuştur.

Albaraka Yayınları Hayata Geçti

Albaraka Yayınları yayıncılık faaliyetlerine başlamıştır. İslam iktisadına özel önem veren Albaraka Yayınları’nın yayın hayatına başlaması alanın gelişimi açısından önemli etkiler oluşturacaktır.

“İş Ortaklıkları” Çalıştay Gerçekleştirildi

İKAM 2 Kasım tarihinde“İş Ortaklıkları”başlıklı bir çalıştay gerçekleştirdi.

BURA’dan Öğrenci Çalıştayı

BURA Derneği ve Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSEFAM) işbirliğiyle ile 6 Kasım tarihinde “İslam Ekonomisi ve Finansı Öğrenci Çalıştayı” düzenlendi.

Türkiye İş Ahlakı Zirvesi Gerçekleştirildi

 Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği’nin iş ahlakının farklı konularına dikkat çekmek üzere her yıl düzenlediği Türkiye İş Ahlakı Zirvesi 9 Kasım’da İş Ahlakı, Hukuk ve Adalet İlişkisi konusunda gerçekleştirildi.

Para Vakıfları Çalıştayı

Sakarya Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi   iş birliği ile 15Kasım’da “XVIII. Yüzyıl Üsküdar Para Vakıfları” çalıştayı gerçekleştirildi.

İSİFAM’dan Tekafül Paneli

İSİFAM 26 Kasım tarihinde “Dünya’da ve Türkiye’de Tekafül Sistemi: Sorunlar ve Çözümler” konulu bir panel gerçekleştirdi.

Temel Eğitim Programları Devam etti 

İKAM’ın başlatmış olduğu “Temel Eğitim Programları” serisinin ikincisi Adana’da Doğu-Batı Bilim Sanat Derneği işbirliği ile gerçekleştirdi. Üçüncü eğitim programı ise Ankara’da İslam Düşünce Enstitüsü (İDE) işbirliğinde gerçekleştirdi. Her iki programda yoğun bir ilgi ve katılım ile gerçekleştirilirken yeni nesil islam iktisatçılarının yetişmesine önemli katkılar sunmuşlardır.

İKSAR Çalışmalarını Genişletti

2019 yılı içerisinde İslam İktisadı alanında uygulamaya dönük adımlar atılmıştır. İslam İktisadı Araştırma ve Uygulama Derneği (İKSAR) Sakarya Üniversitesi’ndeki bir grup akademisyen tarafından 2018 yılında kurulan İKSAR KArz-ı Hasen çalışmalarına başladı.

OIC Halal Expo Fuarı Gerçekleştirildi

Yedinci OIC Halal Expo fuarı 26-29 Kasım tarihleri arasında düzenlendi.

Marmara Üniversitesi’nde Konferans

Marmara Üniversitesi, 23 Aralık’ta İslam Ekonomisi ve Finansı Enstitüsü’nün gerçekleştirdiği “İslami Finans ve Sermaye Piyasaları” konferansına ev sahipliği yapmıştır.

İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde Sempozyum

İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde “Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile Katılım Finansı İlkelerinin Uyumu” isimli konferans 10 Aralık tarihinde gerçekleşti.

İktisat Yayınlarından 2 Yeni Kitap

 İktisat Yayınları Aralık ayı içerisinde 2 yeni kitabı okuyucusuyla buluşturmuştur. Müslüman Arap Yazarların İktisat Düşüncesi -19. Yüzyıl-, Abdul Azim Islahi Sabahattin Zaim ile İktisat Toplum ve Siyaset, Faruk Taşçı (ed.)

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde Çalıştay

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde üçüncüsü gerçekleştirilen “Türkiye’nin Ekonomik Problemleri ve İslam İktisadının Çözüm Önerileri” çalıştayı 21 Aralık’ta gerçekleştirildi.

Bankacılık Standartları Adapte Edildi

Bu yıl içerisinde yaşanan bir diğer gelişme; AAOIFI tarafından yayımlanan Faizsiz Finans Denetim Standartlarının (FFDS’ler), Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun mevzuatına kazandırılması amacıyla kurum tarafından hazırlanan 1 adet Etik Kurallar ile 6 adet Faizsiz Finans Denetim Standardının 14 Aralık tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanmasıdır.

Dünya’da ve Türkiye’de Kitle Fonlaması” Sempozyumu

İSİFAM tarafından “Dünya’da ve Türkiye’de Kitle Fonlaması” sempozyumu 10 Aralık tarihinde gerçekleştirildi.

Bangladeş Raporu Yayımlandı

 İKAM’ın ülke raporlarının beşincisi olan Bangladeş’te İslami Bankacılık ve Finans Alanına Genel Bir Bakış raporu M. Kabir Hassan, Md. Kabir Ahmed ve Iftekhar Ahmed Robin tarafından hazırlandı ve Türkçe-İngilizce olarak yayımlandı. Rapor, Bangladeş’te İslam iktisadı ve finansının tarihini ve gelişimini ele alan ilk çalışma olma niteliğinde.

UZMAN GÖRÜŞÜ

Ayhan Yatbaz

Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Muhasebe Alanında Önemli Gelişmeler Oluyor

Hakan Aslan

Sakarya Üniversitesi

Tekafül Uygulamaları Genişliyor

UZMAN GÖRÜŞÜ

Ayhan Yatbaz

Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Muhasebe Alanında Önemli Gelişmeler Oluyor

Hakan Aslan

Sakarya Üniversitesi

Tekafül Uygulamaları Genişliyor

FARKLI BAKIŞTAN

Ayhan Karahan

Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) Başkanı

İslam İktisadı Bankacılıktan Daha Fazlasıdır

Muhammed Yusuf Çalışan

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Lisans Öğrencisi

İslam İktisadı Eğitimi Gelişiyor

Yunus Emre Aydınbaş

İslam İktisadı ve Finansı Doktora Öğrencisi

2019 Bir Muhasebe Yılıydı

Veysel Alada

Kuveyt Türk Katılım Bankası EFT ve Sermaye Piyasaları Operasyonu Yönetmeni

Katılım Bankalarının Sistemleri Yerleşiyor

Selman Sağlam

İslamiktisadi.net Site Editörü

İslam İktisadına İlgi Artıyor

KATKIDA BULUNANLAR

Lütfi Sunar

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Sosyolojik teori, sosyoloji tarihi, şarkiyatçılık, İslamcılık, tabakalaşma alanında çalışmaları bulunmaktadır.

Zeyneb Hafsa Orhan

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İşletme ve Yö- netim Bilimleri Fakültesi İslam Ekonomisi ve Finans Bölümünde öğretim üyesidir. Temel çalışma alanları İslam iktisadı ve finansı, karşılaştırmalı konvansiyonel finans ve bankacılıktır.

Taha Eğri

Kırklareli Üniversitesi İktisat Fakültesinde doktor öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Temel çalışma alanları kurumsal iktisat, Ortadoğu ekonomileri, asker-ekonomi ilişkisi ve islam iktisadıdır.

Ayhan Karahan

Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği yönetim kurulu başkanıdır. Tekstil ve hazır giyim sektörü üzerine iş hayatına devam etmektedir.

Selman Sağlam

İstanbul Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı alanında yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Ayrıca İKAM bünyesinde İslamiktisadi.net web sitesi editörü olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Emrah Yağmurlu

Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Kültürel Çalışmalar alanında doktora eğitimine devam etmektedir. Ayrıca İKAM bünyesinde, İktisat Yayınları editörlüğü görevini sürdürmektedir.

Mücahid Özdemir

Sakarya Üniversitesi, İslam Ekonomisi ve Finansı EABD’da araştırma görevlisi ve İSEFAM’ın müdür yardımcılığı görevini sürdürmektedir. Aynı zamanda Sakarya’da kurulan İKSAR Derneği’nin yönetiminde bulunmaktadır. İslami Mikrofinans konusunda çalışmalar yapmaktadır.

Hakan Kalkavan

İstanbul Medipol Üniversitesi Ekonomi ve Finans bölümünde görev yapmaktadır. Temel araştırma konuları; iktisadi düşünce, İslam ekonomisi, din-ahlak-iktisat ilişkileri ve iş ahlakıdır.

Ayhan Yatbaz

Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde öğretim elemanı olarak görev yapmaktadır. Çalışmalarını finansal muhasebe, İslami muhasebe ve İslami finans alanlarında yürütmektedir.

Mervan Selçuk

Sakarya Üniversitesinde doktora eğitimine devam etmekte ve araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Zekatın kurumsallaşması alanında çalışmalar yapmaktadır.

Hakan Aslan

Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (İSEFAM) araştırma görevlisi ve merkezin müdür yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Sigorta alanında çalışmalar yapmaktadır.

Muhammed Yusuf Çalışan

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı lisans bölümü 4. Sınıf öğrencisidir. Üniversitenin öğrenci kulüpleri bünyesinde alan çalışmaları yürütmektedir.

Yunus Emre Aydınbaş

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Uluslararası Finans doktora programında araştırmalarına devam etmektedir. Ayrıca Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak vazife yapmaktadır.

Veysel Alada

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nda EFT ve sermaye piyasaları operasyonu yönetmeni olarak çalışmaktadır. Ayrıca İstanbul Üniversitesi’nde İslam İktisadı ve Finansı alanında doktora eğitimine devam etmektedir.

Melih Turan

Marmara Üniversitesi Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü, Ortadoğu Ekonomi Politiği alanında doktora öğrenimine devam ediyor. Profesyonel ve akademik çalışmalarını katılım bankacılığı, finansal teknolojiler ve İslam iktisadı ve finansı alanlarında sürdürüyor.

KATKIDA BULUNANLAR

Lütfi Sunar

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Sosyolojik teori, sosyoloji tarihi, şarkiyatçılık, İslamcılık, tabakalaşma alanında çalışmaları bulunmaktadır.

Zeyneb Hafsa Orhan

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İşletme ve Yö- netim Bilimleri Fakültesi İslam Ekonomisi ve Finans Bölümünde öğretim üyesidir. Temel çalışma alanları İslam iktisadı ve finansı, karşılaştırmalı konvansiyonel finans ve bankacılıktır.

Taha Eğri

Kırklareli Üniversitesi İktisat Fakültesinde doktor öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Temel çalışma alanları kurumsal iktisat, Ortadoğu ekonomileri, asker-ekonomi ilişkisi ve islam iktisadıdır.

Ayhan Karahan

Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği yönetim kurulu başkanıdır. Tekstil ve hazır giyim sektörü üzerine iş hayatına devam etmektedir.

Selman Sağlam

İstanbul Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı alanında yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Ayrıca İKAM bünyesinde İslamiktisadi.net web sitesi editörü olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Emrah Yağmurlu

Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Kültürel Çalışmalar alanında doktora eğitimine devam etmektedir. Ayrıca İKAM bünyesinde, İktisat Yayınları editörlüğü görevini sürdürmektedir.

Mücahid Özdemir

Sakarya Üniversitesi, İslam Ekonomisi ve Finansı EABD’da araştırma görevlisi ve İSEFAM’ın müdür yardımcılığı görevini sürdürmektedir. Aynı zamanda Sakarya’da kurulan İKSAR Derneği’nin yönetiminde bulunmaktadır. İslami Mikrofinans konusunda çalışmalar yapmaktadır.

Hakan Kalkavan

İstanbul Medipol Üniversitesi Ekonomi ve Finans bölümünde görev yapmaktadır. Temel araştırma konuları; iktisadi düşünce, İslam ekonomisi, din-ahlak-iktisat ilişkileri ve iş ahlakıdır.

Ayhan Yatbaz

Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde öğretim elemanı olarak görev yapmaktadır. Çalışmalarını finansal muhasebe, İslami muhasebe ve İslami finans alanlarında yürütmektedir.

Mervan Selçuk

Sakarya Üniversitesinde doktora eğitimine devam etmekte ve araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Zekatın kurumsallaşması alanında çalışmalar yapmaktadır.

Hakan Aslan

Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (İSEFAM) araştırma görevlisi ve merkezin müdür yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Sigorta alanında çalışmalar yapmaktadır.

Muhammed Yusuf Çalışan

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı lisans bölümü 4. Sınıf öğrencisidir. Üniversitenin öğrenci kulüpleri bünyesinde alan çalışmaları yürütmektedir.

Yunus Emre Aydınbaş

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Uluslararası Finans doktora programında araştırmalarına devam etmektedir. Ayrıca Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak vazife yapmaktadır.

Veysel Alada

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nda EFT ve sermaye piyasaları operasyonu yönetmeni olarak çalışmaktadır. Ayrıca İstanbul Üniversitesi’nde İslam İktisadı ve Finansı alanında doktora eğitimine devam etmektedir.

Melih Turan

Marmara Üniversitesi Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü, Ortadoğu Ekonomi Politiği alanında doktora öğrenimine devam ediyor. Profesyonel ve akademik çalışmalarını katılım bankacılığı, finansal teknolojiler ve İslam iktisadı ve finansı alanlarında sürdürüyor.