STK’larda Gönüllü ve Profesyonel Çalışan İstihdamının Geliştirilmesi Çalıştayı Gerçekleştirildi

06 Mayıs 2017

İLKE Kurumsal Yönetim Akademisi tarafından organize edilen Sivil Toplum Kurumlarında Gönüllü ve Profesyonel Çalışan İstihdamının Geliştirilmesi konulu çalıştay 24 farklı kurumdan geniş katılımla gerçekleştirildi. İLKE Derneği Mütevelli Heyeti Başkanı Davut Şanver yaptığı açılış konuşmasında ortak sorunları ortak birikimlere dönüştürme adına düzenlenen çalıştayın öneminden bahsetti. Kurumsal Yönetim Akademisi Başkanı Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş akademinin faaliyetleri hakkında kısa bir sunum gerçekleştirdi.

Geniş bir zeminde sivil toplum yöneticileri ve STK tecrübesine sahip akademisyenlerin katıldığı çalıştayda her katılımcıya kendisini rahat şekilde ifade edebileceği zaman dilimlerinde söz hakları verildi. STK’larda istihdam sorunları ve istihdamın iyileştirilmesi ana başlıkları her katılımcının titizlikle üzerinde durduğu konular oldu. Çalışmaya damgasını vuran değerlendirme kalemleri kısaca aşağıdaki gibidir;

• Çalışanlarda nitelik sorunu görünüyor;
• Nitelikli ve referanslı kişilerin beraber çalışması özel gayret gerektiriyor;
• Özlük haklarıyla ilgili sorunlar var;
• Profesyonelden gönüllü gibi gönüllüden profesyonel gibi çalışma bekleniyor;
• Yöneticiler tarafından STK’lar sıçrama tahtası olarak kullanılmaması gerekiyor;
• Referanslı personel çalışma kaygısı, profesyonel çalışanlara ulaşmayı zorlaştırıyor;
• STK çalışanları gelecek kaygısı taşıyorlar ve kariyerlerini planlayamıyorlar;
• STK’lar profesyonel kariyer mecrası olarak görünmüyor;
• STK iş tecrübesi, kamu ve özel sektörde karşılık bulmuyor;
• Net bir içerikle iş tanımı yapılamıyor;

Uzun yıllar STK tecrübesi olan katılımcıların bu birikimleriyle yaptıkları sorun tespiti ve çözüm önerileri oldukça önem taşımaktadır. Kurumsal Yönetim Akademisi, çalıştayda ortaya konan analiz ve çözümleri daha sonra katılımcılarla paylaşacağı bilgisini vermiştir.

Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş başkanlığında çalışan Kurumsal Yönetim Akademisi, STK’larda istihdamın masaya yatırıldığı çalıştayın ikincisinin somut çözüm önerileri üzerine yoğunlaşacağını bildirmiştir. Katılımcılar, toplantının usulü ve içeriğiyle ilgili olumlu kanaatlerini konuşmaları esnasında dile getirmişlerdir.

STK’larda Gönüllü ve Profesyonel Çalışan İstihdamının Geliştirilmesi Çalıştayı, ikinci oturumun bitmesiyle katılımcılara İLKE İktisat Yayınları kitaplığından kitap seti hediyesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesi ardından öğle yemeği ikramıyla son bulmuştur.

ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ