STK Kapasite Geliştirme Eğitimleri Gönüllü Yönetimi Eğitimi ile Devam Etti

26 Aralık 2016

İLKE STK Kapasite Geliştirme Eğitimleri, Gönüllü Yönetimi Eğitimi ile 24 Aralık Cumartesi gerçekleştirildi.

İLKE Derneği'nde yoğun katılımla düzenlenen eğitim; sivil toplum alanında çalışmalarıyla ve çeşitli STK'larda aldığı aktif görevlerle tanınan Süleyman Kurt tarafından verildi.

STK’larda gönüllü çalışanların yönetim sürecini ele alan Kurt, STK'ların iş planında gönüllü çalışan ihtiyacının analiz edilmesi, gönüllü temasları, gönüllü çalışanların; motivasyonu, oryantasyonu, eğitim, kariyer, ekonomik ve sosyal güvenceleri üzerine ayrıntılı bir sunum gerçekleştirdi. STK'larda katılımcıların, sürdürülebilir gönüllü çalışan politikası geliştirmeleri konusunda nelere dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yapan Süleyman Kurt, üçüncü sektör olarak bilinen sivil toplum kuruluşlarının kurumsal işleyişlerine dikkat çekti.

STK’ların kurumsallaşması amacıyla bir çok eğitim düzenleyen İLKE Derneği, sektörde ihtiyaç duyulan yeni eğitimleri hayata geçirmeye devam edecek.

ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ