Politika Notları 12 Yayımlandı

29 Nisan 2020

İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı Politika Notları'nın 12.sini yayımladı.


Çin’de ortaya çıkıp bütün dünyaya yayılan Koronavirüs salgını, sağlık ve ekonomi alanlarında olduğu gibi eğitimde de büyük bir krize sebep olmuş, 192 ülkede okullardaki eğitime ara verilmiştir. Stratejik öneme sahip olan eğitimin aksamaması için, her ülke kendi imkânları ölçüsünde çözüm arayışlarına girmiştir. Millî Eğitim Bakanlığı, eğitim öğretimin faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için uzaktan eğitim eylem planını açıklayarak yürürlüğe koymuştur. Ancak mevcut uzaktan eğitim imkânları, okulların uzun süre kapalı kalmasından kaynaklanacak sorunlara cevap vermekten uzaktır. 

Bu çalışmada, salgının yakın zamanda sona ermemesi ihtimaline karşı Türkiye’de mevcut uzaktan eğitim imkânlarının artırılmasına yönelik kalıcı çözümler tartışılmış, teknik alt yapı eksiklerinin giderilmesi, öğretmen yeterliklerinin artırılması, velilerin uzaktan eğitime katkısının sağlanması, müfredatın uzaktan eğitime uyarlanması ve uzaktan öğretim çalışmalarının eğitim olarak algılanmasının önüne geçilmesine dair önerilerde bulunulmuştur.

Bu bağlamda hazırlanan politika notu ile ileriye yönelik baş gösteren ihtiyaçların ve çözümlerin ne olduğu ifade edilerek Politika Notları serisinin 12.si istifadeye sunulmuştur.

Okumak İçin Tıklayabilirsiniz

ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ