Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk İLKE Heyetini Kabul Etti

29 Ağustos 2020

İLKE Vakfı temel çalışma alanlarından eğitim konusunda da literatüre ve topluma katkı sunmaya devam ediyor.

İLKE Heyeti eğitim çalışmaları kapsamında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarete Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Lütfi Sunar, Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Yusuf Alpaydın ve Kıdemli Araştırmacı Doç. Dr. Hakan İbrahim Karataş katıldı. 


Görüşmede, Türkiye’de eğitimin nasıl bir konumda olması gerektiğini, ülkemizin ulusal ve uluslararası bağlamdaki ilerleyişini dikkate alarak değerlendiren Eğitimde Dönüşüm: Temel Alanlar ve Uygulamalara Yönelik Değerlendirme ve Öneriler başlıklı araştırma raporu ve yeni neşredilen “Eğitim Şimdi ve Burada: Uzaktan Eğitim ile İlgili Görüş ve Öneriler" başlıklı on dördüncü politika notu takdim edildi.


Ziyarette eğitimin değişen anlamı ve bağlamı, küresel trendler, öğretmen ve yöneticilerin yeni yeterlik alanları ve yetenek yönetimi kavramsallaştırması ile ifade edilen yeni eğitim içeriği sunulurken raporlar kapsamında ayrıca dönüşüm için kısa ve orta vadeli hedefleri olan bir model de açıklandı. Bu modelin en temel özelliği olan sürdürülebilirlik ihtiyacına vurgu yapıldı.


İLKE Vakfı'nın veriye dayalı, bilimsel yaklaşımı esas alan ve uygulamaya dönük rapor ve analizlerini yakından takip ettiklerini ve yararlandıklarını belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlığın bundan sonraki çalışmalarına ilişkin değerlendirme ve analizlere ihtiyaç duyduklarını ekledi.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından nihayete erdi.

ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ