Mehmet Ali Çalışkan'dan İtibar Yönetimi

16 Şubat 2017

Sivil toplum kuruluşlarının (STK) kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla uzun yıllardır çeşitli faaliyetler düzenleyen İLKE, bu çalışmalarını geliştirmek ve daha sistematik yürütmek amacıyla “STK Kurumsal Yönetim Akademisi”ni kurdu.

Akademi temel olarak, sivil toplum alanında faaliyet gösteren kuruluşların kurumsal ve yönetsel kapasitesi ile bu kuruluşlarda gönüllü ve profesyonel çalışanların kişisel yetkinliğini artırmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda akademi çeşitli eğitim, seminer, söyleşi ve yayın faaliyetleri organize edecek.

Akademi’nin 2017 yılı faaliyetleri “STK Konuşmaları -1” başlığı altında, Mehmet Ali Çalışkan’ın İtibar Yönetimi sunumu ile başlıyor. Sunumda STK’larda itibar yönetimi hakkında mevcut durum araştırma bulguları ile ortaya konulacak. 18 Şubat 2017 tarihinde İLKE Merkez binasında 10.00-13.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek etkinliğe katılım ücretsiz olacak.

İtibar Yönetimi başlıklı sunumunda Çalışkan; algı, iletişim, sosyal etki ve konu yönetimi gibi kavramları karşılaştırmalı olarak ele alıp, STK’lar için paydaş analizinin nasıl yapılabileceğini örneklerle aktaracak. Bu alanda yaptığı araştırmayı da sunacak olan Çalışkan, katılımcıların rahatlıkla sorular sorabileceği formatta bir söyleşi gerçekleştirecek.

Akademi’nin eğitimle ilgili üç ana faaliyetinden biri olan STK Konuşmaları, yılda dört defa farklı konu ve konukla düzenlenecek. Bunların dışında da yıl içinde yine çeşitli başlıklarda Profesyonel Gelişim Eğitimleri ile Kurumsal Kapasite Geliştirme Eğitimleri organize edilecek.

ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ