KYA, Güçlü Bir Başlangıca Hazırlanıyor

20 Eylül 2017

İLKE (İlim Kültür ve Eğitim Derneği), sivil toplum alanında faaliyet gösteren kuruluşların kurumsal, yönetsel ve insan kaynağı kapasitesini geliştirmelerine katkı sağlamak amacıyla Kurumsal Yönetim Akademisini (KYA) kurdu. Bu kapsamda KYA, sivil toplum kuruluşlarının “geleceğe hazırlanma”, “strateji geliştirme”, “organizasyonel yapılanma”, “yönetim becerileri” ve “insan istihdamı” gibi yönetsel konularda daha sistemli ve verimli çalışmaları için çeşitli eğitim, araştırma, uygulama, yayın ve akademik çalışmalar yapacaktır.
30 Eylül 2017 Cumartesi, gerçekleştirilecek tanıtım toplantısı ile Kurumsal Yönetim Akademisi (KYA) sivil toplum, akademi ve iş dünyasına tanıtılacak.
Program Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş’un “Sivil Toplum Kuruluşlarında Yönetim, Süreklilik ve Kurumsallaşma” konulu açılış konuşması ile başlayacaktır. Daha sonra Doç. Dr. Lütfi Sunar’ın gerçekleştirdiği “Türkiye’de İslami STK’ların Kurumsal Yapı ve Faaliyetlerinin Değişimi” araştırma sonuçları sunulacaktır.
Kurumsal Yönetim Akademisi’nin tanıtım toplantısına katılım davet usulüne göre yapılmaktadır.

Bilgi ve İletişim: Ömer Faruk Aydemir
KYA Uzman
kurumsalakademi@ilke.org.tr
0505 647 60 98 / 0216 532 63 70

ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ