Kurumsal Yönetim Eğitimi Yoğun Katılımla Gerçekleşti

01 Kasım 2016

STK Akademisi eğitimlerine devam ediyor.

İlki Savaş Songur tarafından "Bilgi ve Belge Yönetimi" adıyla Eylül ayında gerçekleştirilen eğitimlerin ikincisi, "Kurumsal Yönetim" başlığıyla Nihat Erdoğmuş tarafından verildi.

Eğitim 26 Ekim Cumartesi günü Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda STK yöneticileri, çalışanları ve gönüllülerü tarafından yoğun katılımla gerçekleştirildi. Eğitimci Nihat Erdoğmuş tarafından verilen eğitimde "Yönetim ve Yöneticilik", "Bir Sistem Olarak Kurumlar", "Kurumsal Gelişim İhtiyacının Analizi", "Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama", Organizasyon Yapısının Oluşturulması/ Geliştirilmesi", İş Akış Süreçleri ve İyileştirilmesi", "Kurumsal Performans Ölçümü ve Denetleme" ve "Kurumsal Yönetim ve Yöneticilerin Rolleri" alt başlıkları yer aldı. Eğitimde katılımcılarla teorik bilginin paylaşılmasının yanı sıra, yönetim organizasyon şeması da uygulamalı olarak gösterildi.

Eğitim, katılımcılara sertifikalarının dağıtılması ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.Bir sonraki eğitim,19 Kasım Cumartesi günü Uğraş Ulaş Tol tarafından verilecek olan "Veri Kullanımı" başlığıyla devam edecek.

STK'larda Kurumsal Yönetim

Sivil toplum, profesyonellik ve gönüllük esasıyla yönetilmesi gereken bir alandır. Dolayısıyla alanda yöneticilerden gönüllülere kadar her kademedeki çalışanların nitelikli, kaliteli ve sağlıklı bir gelişim ve yönetişim için bu tür eğitimleri almaları oldukça önemlidir.

Bu amaçla İLKE Derneği, sivil toplum alanında yaptığı öncü ve yenilikçi çalışmalarla STK'ların ihtiyaçlarına cevap verecek eğitimler düzenlemeye devam ediyor.

ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ