Kurumsal Gelişim Eğitimi Yoğun Katılımla Gerçekleşti

26 Mart 2017

Sivil toplum kuruluşlarının (STK) kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla uzun yıllardır çeşitli faaliyetler düzenleyen İLKE, bu çalışmalarını geliştirmek ve daha sistematik yürütmek amacıyla “STK Kurumsal Yönetim Akademisi”ni kurdu.

Akademi temel olarak, sivil toplum alanında faaliyet gösteren kuruluşların kurumsal ve yönetsel kapasitesi ile bu kuruluşlarda gönüllü ve profesyonel çalışanların kişisel yetkinliğini artırmayı amaçlamakta. Bu bağlamda akademi bünyesinde, Kurumsal Kapasite Geliştirme” eğitim programı güz dönemi 24- 25- 26 Mart 2017 tarihlerinde İLKE Merkez binasında yoğun katılımla gerçekleşti.

Program, 24 Mart Cuma sabahı Kurumsal Yönetim Akademisi Başkanı Nihat Erdoğmuş, İLKE Derneği Yürütme Kurulu Başkanı Lütfi Sunar ve Üsküdar Belediyesi Belediye Meclis Başkan Vekili Celalettin Cingöz’ün açılış konuşmaları ile başladı. Ardından Kurumsal Gelişim Eğitim programının İlk günü, Nihat Erdoğmuş'un, Kurumsal Yönetim ve Organizasyon başlıklı eğitimi ile devam etti. Erdoğmuş, STK'lardaki yöneticilik ve çalışanların yönetime aktif katılımı üzerinde durdu. Verimlilik ve etkinlik için yıllık yönetim sorgulamaları ve STK'lar arası kıyaslamanın yapılmasının öneminden bahseden Erdoğmuş, STK'larda çalışan personelin performansının sadece eğitimle değil, eğitim dışında kazanılan saha bilgisi ve becerisinden de kazanıldığına vurgu yaptı. Erdoğmuş'un eğitiminin ardından, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Murat Şentürk tarafından Gönüllü Yönetimi Eğitimi verildi. Eğitimde Şentürk, gönüllüğün ekonomik, sosyal ve psikolojik boyutlarından bahsetti. Geniş bir gönüllülük tanımı yaptı. Gönüllülük çeşitlerinden ve Türkiye'de yapılan gönüllülük araştırmasından katılımcılara detaylı bilgiler verdi.

25 Mart'ta yapılan ikinci gün eğitimleri, Mali Kaynak Geliştirme ve Yönetme Eğitimi, SPK lisanlı Gayrimenkul Değerleme Uzmanı olan İbrahim Taşdemir tarafından verildi. Taşdemir eğitimde STK’larda mali işlerin verimli, etkin ve disiplinli yürütülmesi için gerekli donanımın sağlanması konularına değinerek mali kaynak geliştirme ve yönetme, ulusal ve uluslararası fon kaynaklarının kullanımı konularında katılımcıları bilgilendirdi. İkinci günün bir diğer eğitimi, medya sektöründe uzun yıllardır profesyonel olarak görev yapan Esra Saltık Yaman tarafından verilen STK'lar için Medya İletişimi başlığıyla yapıldı. Yaman eğitiminde, STK'ların medya ile iletişim kurarken geliştirmeleri gereken stratejiler, etkin medya iletişim yönetimi, yıllık medya planı hazırlama, basın bülteni yazma, basın toplantısı ve röportaj hazırlığı gibi konuları uygulamalı olarak katılımcılarla paylaştı.

Eğitimin üçüncü ve son günü olan 27 Mart Pazar günü AR GE alanındaki çalışmalarıyla tanınan Ömer Özdinç tarafından Proje Yazma ve Yönetme eğitimi verildi. Özdinç eğitime, proje ve proje döngüsü konusunda bilgilendirme yaparak başladı. Proje seçimi, proje yönetimi, proje analizi konusunda katılımcılara bilgi veren Özdinç, pratik bilgilerle sunumunu zenginleştirdi.

Eğitim sonunda katılımcılar, vaka analizi ile öğrendiklerini uygulama fırsatı buldular. Üç gün süren Kurumsal Gelişim Eğitim Programı, sertifika dağıtımı ve aile fotoğrafının çekimiyle eğitim sona erdi.

ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ