Kapasite Geliştirme Eğitimleri Başlıyor

07 Eylül 2016

İLKE Derneği, sivil toplum kuruluşlarının temel ihtiyaçlarına çözüm üretmek amacıyla STK Akademisi düzenliyor.

İLKE, iki yıldır yoğun katılımla gerçekleştirdiği STK Yönetici Eğitimi"ni daha da genişleterek bir akademiye dönüştürdü. Akademi bünyesinde STK Kapasite Geliştirme Eğitimleri Bilgi ve Belge Yönetimi ile 24 Eylül 2016'da başlıyor.

STK’ların kar amacı gütmeyen kurumlar olması bu kurumların yönetiminin profesyonel yapılanmasına engel teşkil etmez. Bu çerçevede Akademi eğitimleri ile STK’ların, kendi organizasyon biçimini tasarlaması, stratejik planlarını hazırlaması ve kurumsal hafızasını oluşturması amaçlanmaktadır. STK yapılanmalarının temellendiği gönüllü çalışma sistemi, medyanın etkin kullanımı ve olağanüstü durumların yönetimi ihtiyaç duyulan diğer eğitimler arasındadır.

ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ