İLKE Tefsir Dersleri Yeni Döneme Başladı

15 Şubat 2019

İLKE Derneği'nde artık bir gelenek haline gelen Tefsir Dersleri etkinliğinin yeni dönemi İstanbul Şehir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Mustafa Özel öncülüğünde başladı. Tefsir Dersleri Kur’an-ı Kerim’in okunması ve üzerine tefekkür edilmesi için talipleri bir araya getiriyor.


İki haftada bir Perşembe günleri düzenlenecek olan Tefsir Sohbetlerinde bu dönem belli konular takip edilerek bu konularla ilgili ayetler işleniyor. Bu dönem yapılacak derslerin tarihleri ve derslerde işlenecek ayetler şu şekildedir:


28 Şubat

Konu: Rızk

İşlenecek Ayetler: Bakara: 2, 172; Ali İmran: 27; Maide: 88; En’âm: 151; Hud: 88; Taha: 132; Hacc: 58; Ankebût: 60; Ğafir: 64; Zâriyât: 56; Talak: 3; Mülk: 21


14 Mart

Konu: Sabır:

İşlenecek Ayetler: Bakara: 153, 155, 250; Araf: 126; Enfal: 46; İbrahim: 5; Nahl: 127; Beled: 17; Asr suresi:


28 Mart

Konu: Adalet

İşlenecek Ayetler: Bakara: 282; Nisa: 58, 129, 135; Maide: 8, 42; En’âm: 152; A’râf: 29; Nahl: 76, 90; Şura: 15; Hucurat: 9


11 Nisan

Konu: İbadet

İşlenecek Ayetler: Fâtiha: 5; Bakara: 83, 172; Tevbe: 31; Yusuf: 40; Ra’d: 36; Hıcr: 99; Hacc: 11; Yâsîn: 60; Zuhruf: 3; Zâriyât: 56; Kâfirûn suresi


25 Nisan

Konu: Sıdk (Doğruluk)

İşlenecek Ayetler: Bakara: 177; Âl-i İmrân: 95; Nisâ: 69; Tevbe: 119; Şuara: 84; Ahzâb: 23, 24; Yâsîn: 52; Zümer: 32; Tahrîm: 12


ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ