İLKE STK’LAR İÇİN KURUMSAL YÖNETİM AKADEMİSİ'Nİ KURDU

04 Ekim 2017

Uzun yıllardır gönüllü kuruluşlar alanında çalışmalar yapan İLKE Derneği, sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerini yürütürken gönüllülüğü kaybetmeden daha organize, sistemli ve verimli çalışmalarının gereğine inanmakta. Sivil toplum kuruluşlarının yaşadığı değişim süreci ve yeni ihtiyaçlardan hareketle, 2017 yılı başında bu alana daha sistematik ve kurumsal destek vermek amacıyla Kurumsal Yönetim Akademisi (KYA)'ni kurdu.

davut_bey.jpg

Kurumsal Yönetim Akademisi 30 Eylül 2017 Cumartesi günü İstanbul’da bir tanıtım toplantısı gerçekleştirdi, Toplantıda sivil toplum kuruluşu yöneticileri, üniversite öğretim üyeleri ve iş dünyası temsilcilerinden oluşan birçok isim bir araya geldi. Tanıtım toplantısında İLKE Mütevelli Heyeti Başkanı Davut Şanver'in selamlama konuşmasıyla başladı.

Daha sonra Anadolu Platformu Başkanı Turgay Aldemir, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Kaymakam Murat Sefa Demiryürek ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Karaman’ın birer selamlama konuşması yaptı.

_mg_0084.jpg

Tanıtım toplantısına, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Artvin Çoruh Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Mehmet Duman, Uluslararası Balkan Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Hüner Şencan, Başbakanlık Başdanışmanı Adnan İnanç, İstanbul Şehir Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Faruk Aysan, Yeni Şafak yazarı Kemal Öztürk, İlim Yayma Cemiyeti Başkan Yardımcısı Dr. Hızır Tutan, Üsküdar Belediyesi Meclis 2. Başkan Vekili Celalettin Cingöz, İLEM Başkanı Yard. Doç Dr. Süleyman Güder, YEKDER Başkanı Yard. Doç Dr. Yusuf Alpaydın, İLKE Derneği Mütevelli Heyeti Üyeleri, İGİAD Yönetim Kurulu Üyeleri, İLEM Yönetim Kurulu Üyeleri ile YEKDER Yönetim Kurulu Üyeleri başta olmak üzere çok sayıda STK, akademi ve iş dünyası temsilcisi katıldı.

Selamlama konuşmalarından sonra, Kurumsal Yönetim Akademisi Başkanı Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş “Sivil Toplum Kuruluşlarında Yönetim, Süreklilik ve Kurumsallaşma” başlıklı açılış konuşması ile katılımcılara hitap etti.

nihat_hoca.jpg

Erdoğmuş, “Sivil toplum kuruluşları, sayısal olarak büyümeleri ve etki alanlarının genişlemesine rağmen, yönetim, kurumsallaşma ve süreklilik sorunlarıyla karşı karşıya. Bu sorunlara çözüm üretmek amacıyla Kurumsal Yönetim Akademisini kurduk” dedi. Erdoğmuş, Kurumsal Yönetim Akademisinin, sivil alanda gönüllü ve kar amacı gütmeden faaliyet gösteren kuruluşların ”kurumsal kapasitelerini” ve bu kuruluşlarda “gönüllü ve profesyonel çalışanların yetkinliklerini” artırmayı hedeflediğini vurguladı. KYA Başkanı Erdoğmuş akademinin, STK’lar için gönüllülüğü temel alan, ahlaki değerlere uygun, etkin, adil, şeffaf, dolayısıyla güvenilir bir yönetim sisteminin ve daha verimli çalışabilen kurumsal yapıların oluşturulmasına odaklanacağının altını çizdi. Erdoğmuş, Kurumsal Yönetim Akademisinin sorumluluk bilinciyle sivil toplum hayatına ve kuruluşlarına dair araştırmalar yaparak, yayınlar üreterek, eğitimler vererek, seminer ve çalıştaylar düzenleyerek sivil toplum kuruluşlarına destek vereceğini belirtti.
Daha sonra KYA’nın sivil toplum alanına yönelik hazırlattığı araştırma raporu sunumuna geçildi. İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Lütfi Sunar araştırmanın amacının son yirmi yılda İslami STK’ların yapı ve faaliyetlerinde yaşanan değişimi ele almak olduğunu belirterek sözlerine başladı.

_mg_0312.jpg

Sunar, İslamcılık ve İslami STK’ların öteden beri ciddi bir ilgi ve tartışmanın konusu olageldiğini ancak bu tartışmaların genellikle değişimi düşünce/zihniyet boyutu ile ele aldığını, yapılan araştırmalarda çoğunlukla yaşanan zihni değişimlerin yapı ve faaliyetlerde ne tür bir değişim oluşturduğunu ele almadığını vurgulayarak sözlerine devam etti.
Sunar, araştırmanın önde gelen 30 İslami STK’dan 40 kıdemli yönetici ile yapılan derinlemesine görüşmeler ve yapılan vaka ve doküman incelemelerine dayanılarak hazırlandığını ifade etti. Sunar, “İslami STK’ların kurumsal yapı ve faaliyetlerindeki değişimi örgütsel değişim perspektifinden ele aldığını belirterek, araştırmanın en önemli tespitinin İslami STK’lardaki değişimin temel itici faktörünün çevre ve kaynaklardaki değişim olduğunu vurguladı. Buna ek olarak kaynaklardaki değişimi erken bir biçimde keşfederek örgütsel değişimi başarılı bir biçimde yöneten örneklerin taklit edilmesi ile örgütsel yapı ve faaliyetlerin değiştiğini belirtti.
Sunar, İslami STK’lardaki değişimin bir taraftan toplumsal yapıdaki değişimlere tekabül ederken diğer taraftan da devletin bürokratik yeniden yapılanması ve hukuki düzenin değişmesiyle de ilişkili olduğunun altını çizdi. Bu anlamda son on yılda İslami sivil aktörlerin devletle gittikçe daha yakın ilişki ve işbirliğine gittiklerini ifade etti. Sunar, bu dönüşümün söylemsel ve ideolojik alanda daha fazla tartışıldığını ancak İslami STK’ların yapılarının, mali kaynaklarının, toplumsal ilişkilerinin ve faaliyetlerinin de ele alınması gerektiğini belirterek sözlerine son verdi.

KYA Başkanı Erdoğmuş araştırma raporunun Ekim ayı sonunda basılarak medya kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile paylaşılacağı bilgisini verdi.

Kurumsal Yönetim Akademisi faaliyetleri www.kurumsalyonetim.org internet sitesinden, Facebook ve Twitter hesapları üzerinden takip edilebilir.

ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ