İLKE STK Akademisi “Veri Kullanımı” ve “İletişim & Medya Yönetimi” ile Devam Ediyor

03 Kasım 2016

STK’ların diğer kurumlardan işleyiş ve yapı itibariyle farklılık arz etmesi bu kurumların yönetiminin daha hassas dengeler üzerine kurulmasını gerekli kılmaktadır. Sivil Toplum Kuruluşlarının öneminin günden güne arttığı günümüzde STK’ların işleyişinin geliştirilmesine öncülük etmeyi kendisine vazife edinen İLKE Derneği, STK Kapasite Geliştirme Eğitim programında STK'ların kurumsal işleyişini nitelikli kılacak eğitimler düzenlemeye devam ediyor.

Bu kapsamda STK Kapasite Geliştirme Eğitim Programı’nın ilki Eylül ayında “Bilgi ve Belge Yönetimi” başlığı altında eğitimci Savaş Songur tarafından gerçekleştirildi. Ekim ayında “Kurumsal Yönetim” başlığı ile düzenlenen eğitim iseNihat Erdoğmuş tarafından verildi. Çeşitli STK Temsilcilerinin ve gönüllülerinin başvurduğu eğitim yoğun katılım ile gerçekleştirildi.

Kapasite Geliştirme Eğitimleri’nin üçüncüsü olan “Veri Kullanımı” eğitimi 19 Kasım 2016 Cumartesi günü Uğraş Ulaş Tol tarafından, dördüncüsü ise “İletişim ve Medya Yönetimi” başlığı ile 26 Kasım 2016 Cumartesi günü Esra Saltık Yaman tarafından verilecektir.

Veri Tabanı Eğitimi için Tıklayınız.
İletişim ve Medya Yönetimi Eğitimi için Tıklayınız.

ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ