İLKE Kurumsal Yönetim akademisi STK'larda gönüllü ve Profesyonel Çalışan İstihdamının Geliştirilmesi Çalıştayı Raporu

27 Mayıs 2017

İLKE Kurumsal Yönetim Akademisi tarafından düzenlenen, Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş moderatörlüğünde STK’larda Gönüllü ve Profesyonel Çalışan İstihdamının Geliştirilmesi Çalıştayı 6 Mayıs 2017 tarihinde başarı ile gerçekleştirilmiştir.
Ulusal ve uluslararası toplam 18 kurum temsilcisinin katıldığı çalıştay iki oturum şeklinde düzenlenmiş ve her katılımcı görüşlerini ifade etme imkanı bulmuştur.
STK’ların en öncelikli gündemlerinden olan gönüllük esasından çalışan motivasyonuna, STK’ların profesyonel bir istihdam alanı olarak kabul edilmesine, istihdamdan özlük haklarına kadar çeşitli konularda sorulara cevaplar aranmıştır.
Sivil toplum kuruluşlarının geleceğine ışık tutacak çalıştaya STK deneyimi olan akademisyenler ve STK yöneticileri, özellikle insan kaynakları yönetiminden sorumlu yöneticiler katılmıştır.
Çalıştay raporunun tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ