İLKE, İslam İktisadı Araştırma Merkezi'ni (İKAM) Kurdu

30 Kasım -1

İLKE, İslami iktisat zemini arayışının bir neticesi olarak İslam İktisadı Araştırmalarını daha geniş çerçevede devam ettirmek ve uzun soluklu çalışmalara zemin hazırlamak amacıyla İLKE İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM)’ni kurdu.

İLKE, İLEM ve İGİAD’ın beş yıldır düzenlediği İslam İktisadı Atölyeleri, beşinci yılın sonunda İKAM çatısı altında bir dizi başka etkinlik ile birlikte daha güçlü ve daha etkili bir hale geldi.

“İslam iktisadı” düşüncesinin külli bir şekilde inşası için yetkin fikir ve teorilerin üretilmesini teşvik etmeyi ve yeni çalışmalara zemin oluşturmayı amaçlayan İKAM, mevcut iktisadi sisteme alternatif adil, helal kazancı teşvik eden, insana ve insan emeğine saygılı bir sistemin oluşması için bütünlüklü, derinlikli ve nitelikli çalışmalar yapmayı hedeflemekte.

Bu vesile ile; İKAM'ın açılış toplantısı, 10 Aralık 2016 Cumartesi, saat 18:00' da Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Meclisi Üyeliği görevini sürdüren Sabri Orman'ın vereceği "İslam İktisadının Geleceği" başlıklı konferansla, Üsküdar Evlendirme Dairesi arkasındaki Kız Kulesi Salonu'nda gerçekleşecek.

ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ