İletişim ve Medya Yönetimi Eğitimi Yoğun Katılımla Gerçekleşti

28 Kasım 2016

İLKE STK Kapasite Geliştirme Eğitimleri, Medya ve İletişim Yönetimi Eğitimi ile 26 Kasım Cumartesi gerçekleşti.

Medya ve İletişim Yönetimi üst başlığıyla verilen eğitim, hafta sonu katılımcı STK'ların yoğun ilgisiyle düzenlendi.

Eğitim, Müşteri İlişkileri Direktörü olarak olarak medya sektöründe uzun yıllar çalışan Esra Saltık Yaman tarafından verildi. Eğitimde Yaman; STK'ların medya ile iletişim kurarken geliştirmeleri gereken stratejiler, etkin medya iletişim yönetimi, yıllık medya planı hazırlama, basın bülteni yazma, basın toplantısı ve röportaj hazırlığı gibi konuları uygulamalı olarak katılımcılarla paylaştı.

İLKE Derneği, STK'ların yönetişim, bilişim, medya ve benzeri konularda ihtiyaç duydukları bilgi ve teknik desteği sağlamak ve etkin bir sivil toplum geliştirmek amacıyla verdiği eğitimlere "Gönüllü Yönetimi" ile 24 Aralık Cumartesi devam edecek.

ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ