Gençlik Alanında Faaliyet Yürüten Sivil Toplum Kuruluşları İLKE'de Bir Araya Geldi

12 Eylül 2023

İLKE Vakfı ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda gençlerin yaşadığı zorluklar ve bu alanda çalışma yapan sivil toplum kuruluşlarının karşılaştığı sorunlar ve çözüm yolları tartışıldı. Toplantının organizasyonunu üstlenen İLKE Sivil Toplum Akademisi bu toplantıyla, gençlik alanında farkındalık oluşturmak ve çözüm odaklı yaklaşımlar geliştirmek amaçlamıştı.  Toplantının moderatörlüğünü ise YEKDER Başkanı Hüseyin Türkan üstlendi. 


Katılımcılardan Araştırmacı Erol Erdoğan, gençlerin yetişme sürecindeki kritik noktalara vurgu yaparak konuşmasına başladı. Temel problem olarak gençlerin nasıl yetiştirildiğine odaklanmanın önemine vurgu yaptı. Baba figürünün eksikliğinden kaynaklanan erkek çocuk sorunundan, cemaatlerin etkisine kadar gençlerin karşılaştığı sorunları altı ana başlık altında sıralayarak bu sorunlara çözüm bulunması gerektiğini ifade etti. 


Okul Dışı Eğitim Modeli kurucusu Yavuz Yiğit, gençlerin desteklenmesi ve projelerin etkili bir şekilde uygulanmasının önemine odaklanarak çözüm önerilerini paylaştı. Gençlerin görev odaklı çalışmalara ihtiyacı olduğuna, entelektüel birikimlerinin artırılmasına, vizyon odaklı koçluklara duydukları gereksinime ve projelerin oyunlaştırılmasına yönelik ihtiyaca vurgu yaptı. Ayrıca sivil toplumun gençler için iş alanları oluşturması gerektiğini de sözlerine ekledi.


Katılımcılardan Özgür-Der Gençlik Koordinatörü Ümit Kutbay, gençlik kategorisinin kökenlerine ve sınırlarına dair düşünülmesi gerektiğini ifade etti. Kutbay, "Modern dünyanın katkılarıyla oluşmuş bir kavram olan gençlik, toplumsal değişimde önemli bir role sahiptir" ifadelerini kullandı. Bu kavramın toplumsal değerlerden farklı anlamlar taşıdığına dikkat çekti ve günümüzdeki sorunların sadece gençlere ait olmadığını vurguladı.


TÜRGEV Başkanı Fatmanur Altun isegençlerin tüketim çarkının içinde kaybolma riskiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti. Toplumsal onay ve kabulün eksikliği nedeniyle gençlerin ne yapacaklarına dair belirsizlik yaşadıklarını belirtti. Bu noktada, toplumun gençlere onay vermesinin ve potansiyellerini fark etmesinin önemine vurgu yaptı. Gençlerin yapabileceklerine dair onay alamamalarının, kapasitelerini ve potansiyellerini tam olarak görememelerine neden olduğunu ifade etti.


Genç Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Ragıp Yazıcılar ise Gençlik ve Spor Bakanlığının iki ayrı bakanlık haline getirilerek gençliğe vizyon katacak çalışmaların sivil toplumla işbirliği içerisinde yapılmasını ve küçük ölçekli dernekler kurularak “gençlerin yalnızlığı” gibi daha spesifik alanlarda ihtisaslaşacak çalışmaların yürütülmesini önerdi. Günümüzde cemiyet - şahsiyet dengesinin yıprandığına dikkat çeken Yazıcılar, eskiden bir genç hem bir cemiyete dahil olup hem de bu cemiyet içerisinde kendi şahsiyetiyle var olabilirken; günümüzde gençlerin şahsiyetlerinin sağlıklı bir biçimde gelişmediğini ve cemiyetlere yönelik çekingen bir tavır sergilediklerini ileri sürdü.


İstişare toplantısı, gençlerin karşılaştığı sorunların ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin derinlemesine tartışılmasına olanak tanıması ve gençlik çalışmalarına önemli bir katkı sunması bakımından önemli bir işlevi yerine getirdiği düşünülüyor. Bu toplantı, gençlerin karşılaştığı zorluklara çözüm odaklı yaklaşımlar geliştirilmesi adına önemli bir platform sağlayan gençlik çalışmalarının geleceği için değerli görüşlerin paylaşıldığı bir ortam sunan toplantı, İLKE Başkan Yardımcısı Ahmet Sait Öner'in kapanış konuşmalarıyla sona erdi. 

ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ