Genç Araştırmacılar İKAM'da Bir Araya Geldi

22 Şubat 2017

İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM) 19 Şubat 2017 tarihinde İslam İktisadı alanında çalışan veya çalışma yolunda genç araştırmacıları konuk etti.

İKAM Başkanı Lütfi Sunar’ın, İKAM Yürütme Kurulu Üyeleri Taha Eğri ve Ozan Maraşlı’nın da katıldığı program bir tanışma toplantısı mahiyetinde gerçekleşti.

Genç Araştırmacılar İKAM’da Toplandı

Programa ağırlıklı olarak İslam İktisadı alanında çalışan lisansüstü öğrencilerin yanı sıra Türkiye’nin farklı illerindeki çeşitli sivil toplum kuruluşlarında İslam İktisadına dair etkinliklerde faaliyet gösteren araştırmacılar da katıldı.

Samimi ve içten bir havada gerçekleşen programda İKAM Başkanı Lütfi Sunar, İslam İktisadının tarihsel gelişiminden günümüze genel bir tablo çizdi. Sunar, ilk kuşak İslam İktisatçılarının yaşadıkları dönemde konjonktüre bağlı olarak üzerlerine düşen görevi layıkıyla yaptığını bu alanda arzulanan dönüşüm için ikinci kuşak İslam İktisatçılarının da desteğiyle genç iktisatçıların üzerlerine önemli bir görev düştüğünü ifade etti. Bu bağlamda İKAM’ın amaçları,vizyonu ve misyonundan bahsederek bu alanda beraber çalışma isteklerini dile getirdi.

Programın son bölümünde, araştırmacılar söz alarak, böyle bir ortamda bulunmaktan dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler ve İslam İktisadı adına neler yapılabileceğine dair çözüm önerilerini sundular.

ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ