Dr. Taha Eğri, İKAM Direktörlüğüne Getirildi

03 Mayıs 2020

İLKE Vakfı çatısı altında Türkiye’de ve dünyada alanın önde gelen kurumlarından birisi haline gelen İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM) 'nde bayrak değişimi gerçekleşiyor. 


2016 yılında İLKE Vakfı çatısı altında kurulan İKAM,  İslam iktisadı” düşüncesinin külli bir şekilde inşası için yetkin fikir ve teorilerin üretilmesini teşvik etmeyi ve yeni çalışmalara zemin teşkil etmeyi amaçlamaktadır. Kurulduğu günden bu yana çok sayıda etkinlik, organizasyon atölye ve yayım faaliyeti gerçekleştirmiştir. Özellikle İktisat Yayınları, İslam İktisadı Bibliyografyası ve İslam İktisadı Ödülleri gibi prestijli projeleri İslam iktisadı alanına sunan İKAM’da yeni bir dönem başlıyor. 

Kırklareli Üniversitesi İktisat Fakültesinden Dr. Öğretim Üyesi Taha Eğri İKAM direktörlüğünü üstlendi. İstanbul Medeniyet Üniversitesinden Prof. Dr. Murat Taşdemir, Sakarya Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Hamdi Çilingir ve İslam İktisadı alanında önemli çalışmalar yapan Melih Turan da İKAM Yürütme Kuruluna katıldı.kişi, adam, kravat, takım içeren bir resimAçıklama otomatik olarak oluşturuldu

Dr. Taha Eğri Kimdir?

Dr. Taha Eğri, Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü’nde tamamladı. Yüksek lisansını İstanbul Üniversitesinde İktisat Politikası alanında “2000 Sonrası Türk Tarım Politikalarının Değişimi ve Bir Alan Çalışması: Kırklareli Örneği” başlıklı tezi ile tamamlamıştır. 2014-2016 tarihleri arasında George Mason Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak bulunan Eğri, İstanbul Üniversitesi İktisat Anabilim Dalında hazırladığı “Arap Ayaklanmalarının Ekonomi Politiği ve Bir Demokrasiye Geçiş Denemesi: Mısır Örneği” başlıklı tezi ile doktorasını tamamlamıştır. Temel çalışma alanları kurumsal iktisat, orta doğu ekonomileri, asker-ekonomi ilişkisi ve İslam iktisadı olan Eğri, halen Kırklareli Üniversitesi İktisat Fakültesinde doktor öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ