Yerel Yönetimlerde Kültür Stratejisi Çalıştayı Gerçekleşti

23 Mart 2022

İLKE Vakfı yerel yönetimlerin kültür politikalarına dair güncel meseleleri alanında uzman kişiler ve politika yapıcılar ile bir arada tartışmak amacıyla Yerel Yönetimlerde Kültür Stratejisi Çalıştayı’nı gerçekleştirdi.

İLKE Vakfı tarafından düzenlenen Yerel Yönetimlerde Kültür Stratejisi Çalıştayı 23 Mart 2022 tarihinde Mercure Hotel Altunizade’de gerçekleştirildi. Çalıştay yerel yönetimlerin kültür stratejisi oluşturabilmesi için uygulanabilir çözüm önerileri içeren yol haritası sunmak ve yerel yönetimlerdeki kültür politikalarında yaşanan sorunları ortaya koyarak bu alandaki kültür politikalarında karar verme süreçleri için yeni modeller geliştirmek amaçları ile ilgili kişileri bir araya getirdi. Programa il kültür daire başkanları, ilçe belediye kültür işleri müdürleri, bu alanda çalışmalar yapan akademisyenler, yerel yönetim ve şehir planlama uzmanları ve kültür sanat camiasından katılım sağlandı. 

Çalıştayda Yerel Yönetimlerde Kültür Politikalarında Yaşanan Sorunlar ve Yerel Yönetimlerde Kültür Stratejilerinin İlkeleri başlıklı iki oturum gerçekleşti. Oturumlarda kültürün ortak inisiyatif alınması gereken bir alan olduğu, toplumsal barış ve uzlaşı için kültür alanında daha önemli ve ciddi adımların atılması gerektiği vurgulandı. Kültür ve sosyal işler birimlerinin birbirinden ayrılması ve yereldeki kültürün taşıyıcısı olan isimlerin daha fazla desteklenmesi gerektiği hususları yerel yönetimlerdeki kültür politikalarının en önemli iki meselesi olarak saptandı. Bunların yanı sıra, gelecekte belediyelerin daha fazla moderatör rolünü benimseyerek alan açıcı konumda olabileceği tartışıldı. Bu doğrultuda kültür müdürlüklerinin il ve ilçelerde ki sivil toplum kuruluşları ile daha fazla ortak çalışmalar yürütmesi ve STK, üniversiteler, özel sektör, meslek kurumları ve kalkınma ajansları ile ortak projeler oluşturmasının koşullarının tartışılması kanaatleri ortaya çıktı.

ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ