Türkiye’nin Jeopolitik Kaderi Atlantik ve Avrasyacılar Arasında Sıkışmamalı!

08 Aralık 2022

İLKE Konferansları bağlamında gerçekleştirilen programda siyaset bilimci Muhammed Muhtar Şankıti’yi ağırlandı.

Qatar Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Muhammad Muhtar Şankıti “Geopolitics of the Islamic World in a Transition Time” başlıklı konferansta uluslararası ilişkiler literatüründeki hakim jeopolitik teorileri ele alarak İslam dünyasının jeopolitik konumunu değerlendirdi. Türkiye'nin ana akım jeopolitik teorilerin neredeyse tamamında önemli bir konumda yer aldığını belirterek İslam dünyası içerisinde merkez ülke olma potansiyelini vurguladı.


Şankiti, Türkiye'nin jeopolitiğinin Atlantikçiler ile Avrasyacılar arasına sıkışmak zorunda olmadığına değinerek bu bağlamda İslami perspektifin varlığını gündeme getirdi. Türkiye perspektifini dönüştürebilirse İslami jeopolitik içerisinde; askeri güç, kurumsal ve organizasyonel yeterlilik, insani ve iktisadi kaynaklar temel alındığında merkez ülke olabilecek potansiyele sahip olduğunu iddia etti.


İLKE'yi takip eden birçok uluslararası öğrenci, alana ilgi duyan isimler konferansa katıldı. Kemal Öztürk, Turan Kışlakçı, Aslan Balcı gibi gazetecilerin de yer aldığı programda akademi, sivil toplum ve medyadan geniş bir katılım oldu. Sunum sonrası Türkiye'nin rolü ve misyonu dinleyicilerin katılımıyla tartışıldı. Program hediye takdiminin ardından sona erdi.

ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ