Türkiye'deki Düşünce Kuruluşları İLKE'de Buluştu

25 Temmuz 2023

Türkiye'de faaliyet gösteren düşünce kuruluşları ve araştırma merkezlerinin yönetici ve temsilcilerinin yanı sıra birçok akademisyen  İLKE Vakfı'ndaki istişare toplantısında buluştu.  Al-Sharq Forum ve Al- Sharq Strateji Merkezi, IRAM, SETA, Ummatics Enstitüsü, IIIFO, Maqasid Enstitüsü, BİSAV, CIGA, USUL Academy, ESAM, IIIT ve RWAQ gibi prestijli kuruluşların temsilcileri ve yöneticileri katılımcılar arasında yerini aldı. Toplantı Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş'un başkanlığında ve İLKE Dış İlişkiler Koordinatörü Ahsan Shafiq'in moderatörlüğünde gerçekleşti. Yuvarlak masa toplantısına katılan akademisyenler ve kuruluşların temsilcileri,  karşılaştıkları zorluklar, eksiklikler ve sorunlarla mücadele etme yöntemleri üzerine konuştular.

Toplantıda ortaya konan entelektüel katkılar katılımcılara farklı bakış açıları ve fikirler sağladı. Düşünce kuruluşlarının karar alıcılara ulaşmada karşılaştığı zorluklar, aşağıdan yukarıya yaklaşımlar ve işbirliğinin önemine dair yapılan tartışmalar Müslüman dünyadaki düşünce kuruluşlarının rolüne ilişkin değerli içgörüler sundu.

ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ