"Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşlarının Uluslararasılaşma Süreçleri" başlıklı Bilgi Analiz Yayımlandı

07 Mart 2016

İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği; kamuoyunun, kanaat önderlerinin ve karar alıcıların bilgilendirme ihtiyacını karşılamak amacıyla kaleme alınan Bilgi Analiz metinlerini yayımlamaya devam ediyor. Yakın geçmişteki siyasal ve toplumsal alanda öncelikli olay ve olguları inceleyen Bilgi Analiz metinleri, bilgi yığınları içinden gerekli seçimler yapılarak yalın bir şekilde okuyucuları aydınlatmayı ve bir bakış açısı oluşturmayı hedeflemekte.

İLKE Araştırmacılarından Firdevs Bulut’un kaleme aldığı “Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşlarının Uluslararasılaşma Süreçleri” başlıklı Bilgi Analiz; son 20 yıl içerisinde yaşanan toplumsal ve siyasal değişiklikler neticesinde küreselleşme sürecinin getirdiği etkilerle birlikte sivil toplum kuruluşlarındaki uluslararasılaşma süreçlerini kaleme alıyor. Analizde Bulut, gayrisafi millî hasılası son 20 yıl içinde 3 kat, ticari hacmi ise 4 kat artan Türkiye’de, sivil toplum kuruluşlarının da bu devinimden etkilendiğini ifade etmektedir. Bununla birlikte, Türkiye’deki belirli STK’ların özellikle 2000’li yıllarda maddi olanakların, olgunlaşan ticari ve siyasi bağların da etkisi ile kurumsallaşarak uluslararası bir yapıya büründüğünü iddia eden Bulut; uluslararasılaşma sürecinde TEMA, AKUT, İ.H.H., Kızılay, Hüdai Vakfı ve Uluslararası Gençlik Forumu gibi kuruluşları incelemiştir. Bu bağlamda kuruluşların uluslararası faaliyetleri, kurulan bağlantılar, partnerlik ilişkileri ve sivil toplum kuruluşlarının uluslararası faaliyet hacminin artmasını sağlayan etmenler tarihsel çerçevesiyle kaleme alınmıştır.

ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ