Türkiye Gönüllülükte 132. Sırada

14 Mart 2018

İLKE İlim Kültür ve Eğitim Derneği’nin yakın zamanda başlattığı Politika Notları Serisi kapsamında yazılan metinlerin müzakere edildiği Gündem Konuşmaları etkinliğinin dördüncüsü gerçekleştirildi.
İLKE Derneği merkezinde düzenlenen toplantıya İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Mehmet Lütfi Arslan konuşmacı olarak katıldı. Yoğun bir ilginin olduğu toplantıda Arslan, İLKE Politika Notları kapsamında hazırladığı “Sivil Toplum Kuruluşlarında Gönüllülük: Sorunlar ve Çözüm Yolları” başlıklı bir sunum yaptı.
Sunumuna gönüllülüğün tanımıyla başlayan Arslan, geleneğimizden Ahilik ve imece örneklerini vererek herhangi bir karşılık beklemeden ortaya konan iş, emek ya da katkı olarak tanımlanabileceğini söyledi.
Gönüllülükle ilgili araştırma ve çalışmalarda en çok merak edilen ve cevabı aranan sorunun insanların neden gönüllü olmak istediklerine ilişkin olduğunu belirten Arslan bunun kültürle veya hayırseverlikle açıklandığını kaydetti.
Gönüllü yönetiminin sorunlarına da değinen Arslan, gönülle gelenin sadece gönülle elde tutulabileceğini ifade ederek STK’larda gönüllülüğün zorluklarını hatırlattı.
Türkiye’deki gönüllü çalışmalarının yetersiz olduğu üzerinde duran Arslan, Türkiye’nin gönüllü faaliyetlere katılma oranında 135 ülke arasında 132’nci sırada olduğunu ifade etti. Arslan bu konuda şunları söyledi:
“Dünya Bağışçılık Endeksi’nin 2014 Araştırması’na göre Türkiye’de gönüllülük için harcanan zaman yüzde 5’tir. Bu oran ülkemizi, gönüllü faaliyete katılma süresi açısından 135 ülke arasında 132’inci sıraya yerleştirmektedir. Birçok sivil toplum kuruluşunun iyi niyetlerle başladığı projelerde ya yeterli katılım bulunamamakta yahut kalıcılık ve süreklilik sorunu yaşanmaktadır. Vakıflar Genel Müdürlüğünün 2016 verilerine göre, Türkiye’de vakıflarda gönüllü çalışan personel sayısı 2013’te 1.107.489 iken 2016’da bu rakam 1.025.538’e düşmüştür. Yine Dernekler Dairesi Başkanlığının verilerine göre 2013 yılındaTürkiye’deki derneklerde gönüllülük yapan kişilerin sayısı 66.673 iken, 2016’da bu sayı 17.488’e kadar gerilemiştir. Bunda sivil toplum kuruluşlarının kamu erki ve kamuoyu nezdindeki itibar ve algısı kadar, gönüllülük kavramına yönelik olumsuz algı ve değerlendirmelerin de etkisi vardır.”
Gönüllü sorunlarına dair çözüm önerileri de sunan Arslan, gönüllülüğün yeniden tanımlanması, bu konuda yatırım yapılması, gönüllülerin görünürlüğünün arttırılması, yönetim pratiklerinin iyileştirilmesi ve gönüllülerin doğru zamanda, doğru yerde istihdam edilmesi gerektiğini söyledi.
Katılımcıların sorularıyla zenginleşen program İLKE Yürütme Kurulu Başkanı Lütfi Sunar’ın Coşkun’a plaket takdimiyle sona erdi.

ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ