Trade Policy under Authoritarianism Semineri Gerçekleştirildi

15 Ağustos 2022

İLKE Vakfı Toplumsal Düşünce ve Araştırmalar Merkezi (TODAM), Oxford Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Adeel Malik’i 15 Haziran 2022 tarihinde İLKE Vakfı’nda ağırladı.  Adeel Malik, Trade Policy under Authoritarianism: Evidence from Muslim Societies” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

 

Programda otoriteryen ülkelerde liberal ekonominin uygulama alanı olarak ticaret politikaları tartışıldı.  Otoriteryen rejimlerin hayatta kalma stratejilerine değinen Malik, özellikle co-optation -daha büyük bir grup tarafından kendi içine dahil edilme- stratejisine odaklandı. Adeel Malik, Körfez ülkeleri dışındaki otoriteryen rejim ekonomilerinin rejime tehdit oluşturmayacak şekilde dizayn edildiğini vurguladı. 1990 sonrası otokratik rejimler Dünya Ticaret Örgütüne üye olmasıyla birlikte ekonomileri dışa daha açık bir hale geldi. Ancak Malik, ekonomideki bu liberalleşmenin siyasi alana yansıyıp rejime tehdit oluşturma ihtimaline karşı otokratik rejimlerin uyguladıkları politikalar ile bu durumun önüne geçtiğini iddia etti. Adeel Malik yaptığı araştırmalardan örnekler sunarak, uygulanan politikaların temelinde farklı sektörler için farklı vergilendirme yapılması olduğunu ifade etti. Ona göre otoriteryen rejimlerin ekonomilerinde bir liberalleşme olsa dahi bu kısmi bir liberalleşme olup siyasi elitle doğrudan ilişkili olan sektörler farklı bir uygulama görmektedir.

ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ