Taşköprîzâde’nin Ahlâk ve Siyaset Teorisi Kitabı Çıktı

06 Ocak 2017

İLKE ve İLEM''nin dört yıldır devam eden İslam Âhlak Düşüncesi Projesi (İAD) kapsamında yayımlanan eserlere bir yenisi daha eklendi.

İAD Projesi, İLKE ve İLEM ortaklığında 2013'ten beri ahlâk düşüncesini "bütüncül" bir perspektifle ele alan konferanslar, sempozyumlar, yuvarlak masa toplantıları düzenliyor ve bu toplantıların sonunda çeşitli eserler yayımlıyor.

İAD Projesi'nden çıkan yayımlardan, "İnsan ve Toplum: Taşköprîzâde’nin Ahlâk ve Siyaset Teorisi" adlı eserde, İslâm ilim ve düşünce mirasının 16. yüzyıla kadar ulaşan ana akımlarını ve nazarî düşüncenin temel tartışma noktalarını aydınlatan, bir Osmanlı alimi olan Taşköprîzâde’nin, ahlâk ve siyasete dair görüşleri tartışılmaktadır.

Mustakim Arıcı'nın kaleme aldığı "İnsan ve Toplum: Taşköprîzâde’nin Ahlâk ve Siyaset Teorisi" adlı kitap, Nobel Yayınları'nın İLEM Kitaplığı'ndan yayımlandı.

ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ