YAZILAR

Gönüllü İletişiminde Önemli Noktalar
07 Ocak 2020

Bana göre sivil toplum: "Bir arada yaşamanın duyarlılığının ve bireylerin birbirlerine karşı sorumluluk bilincinde olduğu; efendi aranmayan ve efendi olmak da istenilmeyen; tahakküm heveslerinden münezzeh ilişkilerden oluşan bir ...

Sivil Toplum Kuruluşlarında Değişim Yönetimi ve Kurumsallaşma
20 Nisan 2018

Sivil Toplum Kuruluşları (STK’lar) devlet ve özel sektörün ulaşamadığı pek çok alanda faaliyet göstererek önemli bir boşluk doldurmaktadır. STK’lar insanı, içinde yaşadığı toplumu ve çevreyi güzelleştirmeye katkı sağlayan zeminler ...

Türkiye’de Devlet ve İslami Sivil Toplumun Değişen İlişkileri
18 Ocak 2018

Son zamanlarda Türkiye’de İslami Sivil Toplum Kuruluşları faaliyetleri, ürünleri ve ilişkileri ile gittikçe daha fazla ilgi çekmeye başladı. Çok değil yirmi yıl önce kamusal alanda görünmeyen bu kuruluşların yaşadıkları değişim her ...

Sivil Toplum Kuruluşlarında Yönetim Kurumsallaşma Süreklilik
05 Ocak 2019

Sivil toplum alanı kamu ve özel sektör(ün) yanında üçüncü sektör olarak kabul edilmektedir. Bu kuruluşlar devlet ve özel sektörün ulaşamadığı pek çok alanda faaliyet göstererek önemli bir boşluk doldurmaktadır. Toplumsal değişimin önemli ...

Yeni Bir Sivil Toplum Teorisinin İmkanı
16 Şubat 2018

Lütfi Sunar tarafından İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği bünyesindeki Kurumsal Yönetim Akademisi için hazırlanan “Türkiye’de İslami Stk’ların Kurumsal Yapı ve Faaliyetlerinin Değişimi” başlıklı rapor içerdiği önemli veriler, tespitler ve ...