YAZILAR

Suriyeli Mültecilerin Entegrasyonunda Sivil Toplumun Rolü
18 Mart 2022

Türkiye’nin 10 yıldır gündeminde yer alan Suriyeli Mültecileri ve entegrasyon süreçlerini Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan Dr. Hilal Barın ile konuştuk. “Türkiye’deki Suriyelilerin Enterasyonunda Sivil Toplum ...

Sivil Toplum Tanıklığında 28 Şubat
28 Şubat 2022

Türkiye demokrasisi tam 25 yıl önce en kara sahnelerden birine şahit oldu ve ülke bütünlüğü sosyal, siyasi ve ekonomik alanlarda kolay kolay iyileştirilemeyecek yaralar aldı. 28 Şubat’ın yansımaları toplumun birçok kesimini etkilediği gibi ...

2021 Yılında Sivil Topluma Verilerle Bakmak
28 Şubat 2022

Sivil Toplumun On Yılı Raporu, 2010-2020 yılları arasında sivil toplumda değişen ve dönüşen yapıları, ilişkileri, temel meseleleri, önemli olayları ve sayısal verileri belli bir kronoloji içerisinde ele almış, uzman görüşleriyle sivil ...

Sivil Toplum Kuruluşları ve Şehir
06 Ağustos 2020

İnsanın, var edildiği günden bu yana daha iyiyi ve güzeli bulmak adına çıkmış olduğu yolculuğunda şehirler; değer üretiminin temerküz ettiği alanları oluşturmuştur. Coğrafyalardan kültürlere değerler değişse bile taşıyıcı unsur hep aynı ...

Bilgi Güç Olduğu Kadar Da Yüktür
06 Temmuz 2020

Nakle göre Abdullah bin Mesud ile Hz. Ömer bir gece vakti Medine sokaklarında dolaşırken şarkı söyleyen bir erkek sesi işittiler. Hz. Ömer sesin geldiği yöne doğru ilerledi ve duvardan aşıp evin avlusuna girdi. Baktı ki, erkeğin yanında ...

Dünyanın Ezilmişleri: Filistinliler
01 Temmuz 2020

1917 Yılında ‘Balfour Deklarasyonu’, Yahudilerin Filistin topraklarına göç etmelerine ve burada bir Yahudi devleti kurmalarına izin vermesi ile Filistinlilerin mülteci durumuna gelmelerinin ilk adımı atılmış oldu. Bölgede hızla artan ...

Sivil Toplumun Küresel İmkân ve Kabiliyetleri
16 Haziran 2020

Modern toplumlarda değişim dinamiğini kuran ve yürüten temelde üç unsur vardır: devlet, piyasa ve sivil toplum. Sivil toplum, insanların kendi ihtiyaçları ya da idealleri için bir araya gelerek toplumsal girişimi örgütlemek suretiyle ...

Post-Covid Döneminde STK Rollerini Konuşmak
11 Haziran 2020

Büyük Selçuklular, Anadolu’ya Ani üzerinden geldiklerinde kamusal yönetim siyasi irade tarafından sağlanmıştır. Toplumun sosyal ihtiyaçlarının karşılanması için cami, medrese, şifahane, han, hamam, bedesten gibi toplumsal hayatın çekim ve ...

Bir STK Yöneticisi Gözünden Türkiye'de 2019 Yılı Sivil Toplum
29 Mayıs 2020

2019 yılında sivil toplum alanının daha çok siyasi gündemler ve tartışmalar gölgesinde geçtiğini söyleyebilirim. Sivil toplum kuruluşlarının bir süredir siyasetin günübirlik gündeminin ötesine geçecek üretimler, projeler, çalışmalar ...

Pandemi Sonrası STK'ların Odaklanması
27 Mayıs 2020

 STK’ların gönüllü katılım ve destekleri ile faaliyetlerini sürdürdüğü gerçeği, onları yönetim performansı, kurumsallaşma ve hedef kitle odaklılık bakımından daha duyarlı hareket etmeye zorlar. Nihayetinde nakdi ve ayni gönüllü ...

Bir Eğitimci Gözünden Türkiye'de 2019 Yılı Sivil Toplum
19 Mayıs 2020

Erdem Çakı, Türkiye Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı’nda 4 senedir Genel Sekreter olarak sürdürdüğü görevini bugünlerde bir başka gönüllüye devir etti. Erdem beyin eğitim alanında faaliyet gösteren STK'larda 10 yılda birikmiş ...

Dernekler Kanununda Yapılan Değişiklikler
18 Mayıs 2020

DERNEKLER KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA  26.03.2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5253 Sayılı Dernekler Kanunu’na bazı eklemeler ile birtakım ...