Temel Proje Yazma Eğitimi Gerçekleştirildi

19 Mart 2022

Temel Proje Yazma Eğitimi gerçekleştirildi


Sivil Toplum Akademisi olarak STK'ların kurumsal kapasitelerinin gelişimine katkı sağlayacak eğitimlere yer verdiğimiz kapasite geliştirme eğitimleri kapsamında bu kez temel proje yazma eğitimi üzerine tam günlük bir atölye çalışması gerçekleştirildi.


Proje uzmanı Sümeyye Açıkgöz'ün yönetiminde 25 farklı kurumdan gelen katılımcılara proje yazma eğitimi verildi. Grup çalışması ile ilerleyen eğitimde katılımcılara; stratejik düşünme, durum analizi, hedef analizi, amaç analizi, strateji analizi, paydaş analizi, smart tablosu, gantt şeması, matris yöntemi,  risk analizi ve bütçe yönetimi konularında uygulamalı eğitim verildi.